Kategorija Saopštenja

PREKO 20.000 POTPISA GRAĐANA CRNE GORE PROTIV POREZA NA DOBITKE U IGRAMA NA SREĆU JASNA I NEDVOSMISLENA VOLJA GRAĐANA CRNE GORE ZA IZMJENU POSTOJEĆEG ZAKONA

Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica na Sedmoj sjednici Skuštine Crne Gore. Usvojene izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak fizičkih lica vode urušavanju djelatnosti priređivača igara na sreću i vode gašenju preko 3000 radnih mjesta pa samim tim i posljedično stvaraju gubitak budžetu Crne Gore od više desetina miliona evra.

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica kojim su svi dobici u igrama na sreću oporezovani sa poreskom stopom od 15 %, dovešće do prestanka rada svih priređivača koji svoje dobitke izražavaju u novcu i dovesti do toga da budžet Crne Gore neće prihodovati sredstva iz koncesionih naknada pa samim tim će se ugroziti finansiranje svih organizacija koja se finansiraju iz budžeta Crne Gore a koja...

Detaljnije

PORSKA UPRAVA ODBIJA DIJALOG SA PORESKIM OBVEZNICIMA – PRIJETI GAŠENJEM INDUSTRIJE IGARA NA SREĆU I ZATVARANJEM PREKO 3000 RADNIH MJESTA

Udruženje priređivača igara na sreću Montenegro Bet se 13. maja obratilo Poreskoj upravi sa zahtjevom da se održi zajednički sastanak sa priređivačima kako bi se kroz dijalog definisali koraci za prevazilaženje problema koji su nastali donošenjem Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica u dijelu koji se odnosi na dobitke od igara na sreću.

Pozvali smo zakonodavce da pokažu još jednom razumijevanje i učine dodatni napor imajuci u vidu probleme koji su nastali pogrešnim tumačenjem prirode poreza na dohodak fizičkih lica i njegovom primjenom.

Naši zakonodavci su bez javne rasprave i bez konsultacija sa stručnim institucijama donijeli zakon koji sadrži apsurdna rješenja i koji je zbog toga potpuno neprimjenjiv...

Detaljnije

Strukovna institucija potvrdila: Porez na dobitak igrača nesprovodljiv

Institut računovođa i revizora Crne Gore kao oranizacija koja daje stručna mišljenja na zakone i druge propise je u svom broju iz Aprila mjeseca ove godine objavila tekst Milana R. Ivanovića, savjetnika u Poreskoj upravi u Sektoru za usluge i registraciju u kojem je istaknuto da u Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica postoji nelogično rješenje gde se kod oporezivog dobitka u igrama na sreću ne priznaje ulog igrača te bi osnovica oporezivanja predstavljala cjelokupan dobitak a ne razlika između ostvarenog dobitka i iznosa uplate (uloga). Ovo dovodi do apsurdne situacije u kojoj je isplaćeni dobitak nakon oporezivanja manji od uplate (uloga).

Ovaj apsurd koji sadrži Zakon Poreska uprava je probala promijeniti donošenjem Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja jedin...

Detaljnije

MINISTARSTVO FINANSIJA VRŠI NEZAKONIT PRITISAK NA SUD

Protivrječnim, nepotpunim i većim dijelom netačnim mišljenjem, priredjivači igara na sreću se ponovo dovode na rub propasti. Pozivamo Ustavni sud da inicijativu usvoji i zaštiti preko 3000 radnih mjesta.

 U vezi Mišljenja Ministarstva finansija Crne Gore koje je dostavljeno Vladi Crne Gore oko Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list Crne Gore”, br. 60/14), koju je podnijelo Nevladino udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “MONTENEGRO BET” iz Podgorice, koje je Ministarstvo finansija Crne Gore, dostavljeno Vladi Crne Gore, dužni smo obavijestiti javnost o sljedećem:

  1. Ministarstvo finansija Crne Gore uovom slučaju nije ovlašćeno da daje mišljenje na ...
Detaljnije

Protivpravna gimnastika Poreske uprave – PRAVILNIKOM MIJENJAJU ZAKON

Udruženje priređivača igara na sreću Montenegro Bet više puta je upozoravalo državne organe da Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica nije primjenjiv, da je destruktivan i da kao takav ne postoji nigdje u svijetu. Naglašavali smo više puta da se igračima ne smije odbijati ništa kako od uloga tako i od dobitka jer će se igrači u tom slučaju preseliti na strane internet sajtove. Samim tim priređivačima će posao znatno opasti a država Crna Gora ostati bez stabilnih budžetskih prihoda.

Najbolja potvrda našoj tezi da će oporezivanje svakog dobitka igrača izraženog u novcu dovesti do naglog pada poslovanja priređivača i katastrofalno uticati na dalji opstanak legalne industrije igara na sreću u Crnoj Gori vidi se iz dopisa Hrvatske lutrije koji j...

Detaljnije

Inicijativa Ustavnom sudu za očuvanje 3000 radnih mjesta u industriji igara na sreću

Udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “Montenegro Bet” je dana 09.03.2015. godine podnijelo Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak  fzičkih lica kojim se oporezuje svaki dobitak izražen u novcu u igrama na sreću po stopi od 15 %, čime se uvodi nezabilježeno zakonsko rješenje koje nije moguće primijeniti. Ovim Zakonskim rješenjem se na različit način tretiraju dobici koji su izraženi u novcu od dobitaka koji su izraženi u robi, stvarima ili pravima čime se ugrožava funkcionisanje slobodnog tržišta i favorizuju privredni subjekti koji isplaćuju dobitke izražene u robi, stvarima ili pravima.

Zbog ovakvih zakonskih rješenja bićemo prinuđeni da pribjegnemo za...

Detaljnije

Video izjave

Podgorica Zoran Puhac Direktor korporativnik poslova kompanije Mozzart i govornik na najvecim konfer

Sue Rossiter

dr Antony Axisa Bivsi direktor Uprave igara na srecu na Malti

Aleksandar Spadijer Predsjednik Udruzenja privrednih drustava za priredjivanje igara na sreću

 

Detaljnije

Zaključak Međunarodne stručne konferencije održane u Podgorici 24. februara 2015.godine

Učesnici na Međunarodnoj stručnoj konferenciji ILCP 2015 iz oblasti pravne regulative u igrama na sreću koja je održana 24 februara u Podgorici zaključili su da u Crnoj Gori postoji ogroman potencijal za dodatni razvoj ove djelatnosti ali državni organi za ovakve aktivnosti moraju prepoznati interes i omogućiti preduzećima ravnopravnu tržišnu utakmicu.

 Igre na sreću su najrazvijenije u zemljama koje žele da turizam bude jedna od primarnih privrednih djelatnosti u koje spada naravno i Crna Gora. Turizam ne može pravilno funkcionisati bez igara na sreću i sa tim u vezi se posebna pažnja u ovim zemljama obraća na zakonodavstvo u ovoj oblasti...

Detaljnije

Međunarodna stručna konferencija u Crnoj Gori – izjave

dr Antony Axisa, bivši direktor Uprave igara na sreću na Malti, pisac najpoznatijeg zakona u Evropi koji reguliše online klađenje
“Malta ima najmanje poreze u djelatnosti igara na sreću na svijetu i na taj način uspjela je da privuče najveće svjetske kompanije iz ove djelatnosti. Danas igre na sreću čine 10% Bruto društvenog proizvoda Malte.”

Sue Rossiter, direktor za kreiranje projekata, pravila i procedura u okviru najvećeg Evropskog udruženja online priređivača igara na sreću čiji su članovi najveće svjetske kompanije poput William Hill, Ladbrokes i Bet 365

“Ovako visok porez na dobitak igrača za legalnu industriju igara na sreću je neizdrživ što će neminovno otjerati igrače na strane internet sajtove i na taj način novac od igara na sreću otići će u...

Detaljnije

Međunarodna stručna konferencija u Crnoj Gori – PROGRAM

Međunarodna stručna konferencija u Crnoj Gori

First International Legal Conference in Podgorica – ILCP 2015

11:00 – 13:30 OPOREZIVANJE DOBITAKA IGRAČA U CRNOJ GORI I REGIONU U KOMPARACIJI SA EU ISKUSTVIMA

  • Uvodna riječ – Aleksandar Špadijer, predsjednik Udruženja privrednih društava za priređivanje igara na sreću “Montenegro Bet”koje je pokretač prvog projekta borbe protiv bolesti zavisnosti u igrama na sreću i inicijator izmjene propisa kojima će se unaprijediti borba protiv bolesti zavisnosti u ovoj djelatnosti u Crnoj Gori.
  • Porez na dobitak igrača u igrama na sreću u Evropskoj uniji
    • Evropski ekspert dr Antony Axisa, bivši direktor Uprave igara na sreću na Malti, pisac najpoznatijeg zakona u Evropi koji reguliše online klađenje.
  • Iskustva u primjeni poreza na ...
Detaljnije