Odgovor poslaniku Emilu Labudoviću

U listu “Dan”, 14.01.2016.g. objavljenom u listu Dan, na strani 6, pod naslovom: ”Ukidanje poreza ja pobjeda organizovanog kriminala”

G-dine Labudoviću,

Obzirom da se udruženje Montenegro Bet, najviše zalagalo za ukidanje protivzakonitog poreza, kakav ne postoji nigdje na svijetu, smatramo Vašu izjavu više nego skandaloznom i uvredljivom, i u najmanju ruku tražimo od Vas da uputite izvinjenje desetinama hiljada građana Crne Gore koji su podržali našu Inicijativu za ukidanje spornog poreza.

Da Vas podsjetimo, da je udruženje Montenegro Bet, čije se članice nalaze u samom vrhu Bijele liste Poreske uprave Crne Gore, u skladu sa Ustavom i zakonima, organizovalo potpisivanje građanske peticije protiv ovog poreza, i da je za samo 3 dana sakupljeno preko 21...

Detaljnije

Ministar finansija javno priznao povredu Ustavu

Ruši se ravnopravnost privrednih subjekata u Crnoj Gori

 

Poštovani poslanici Skupštine Crne Gore,

Ministar finansija je ponovo zanemario 20.457 potpisa građana Crne Gore prikupljenih za samo 3 dana koji su tražili ukidanje poreza na dobitke od igara na sreću i predložili Skupštini predlog za izmjenu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica koji je duboko nepravedan i može se isključivo primijeniti samo na kladionice.

 Kada smo na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore istakli da je Uprava za igre na sreću koja je u sastavu Ministarstva finansija, u svojoj Analizi fiskalnog tretmana u igrama na sreću, objavljenoj na sajtu Uprave, konstatovala da porez na dobitke Poreska uprava nije u mogućnosti da primjenjuje na sve oblike igara na sreću i da mora ...

Detaljnije

MINISTARSTVO FINANSIJA DIREKTNO OBMANJUJE POSLANIKE

Zakon koji na mala vrata uvodi neravnopravnost i kažnjava kladionice

Poštovani poslanici Skupštine Crne Gore,

 Ministarstvo finansija je ponovo uputilo Skupštini predlog za izmjenu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica koji je napisan tako da formalno važi za sve ali je duboko nepravedan i može se isključivo primijeniti samo na kladionice.

 Ovakve izmjene zakona su suprotne Ustavu jer stvaraju diskriminaciju između privrednih subjekata jer će se primjenjivati isključivo na kladionice zarad favorizovanja kazina i jedne firme koja priređuje igare na sreću na automatima.

 Ovakvim predlogom izmjena Zakona Ministarstvo finansija želi da dovede u zabludu poslanike i cjelokupnu Skupštinu Crne Gore pravdajući se time da ovaj Zakon tretira sve jednako a u suštini je primjenjiv...

Detaljnije

Reagovanje povodom intervjua direktora Uprave za igre na sreću dr Ilije Vukčevića

Povodom intervjua objavljenog dana 01. decembra 2015. godine, u dnevnom časopisu “Vijesti” na strani 5, želimo da naglasimo sljedeće:

Udruženje privrednih društava priređivača igara na sreću “Montenegro Bet” pozdravlja stručnu analizu fiskalnog tretmana igara na sreću koja je objavljena na sajtu Uprave za igre na sreću. Analiza je po prvi put sveobuhvatno obradila sve aspekte naše industrije i moramo reći da smo zadovoljni profesionalnim pristupu problemima oporezivanja naše industrije i da se u najvećoj mjeri se slažemo sa većinom zaključaka iznijetih u istom dokumentu. Željeli bismo obzirom na izneseno u intervjuju, damo 3 komentara za koja se nadamo da će naići na pozitivan odgovor kod nadležnih državnih institucija.

1...

Detaljnije

VLADA CRNE GORE ZAOBILAZI INICIJATICU PREKO 20.000 GRAĐANA ZA UKIDANJE POREZA NA DOBITAK IGRAČA

Pozivamo Vladu Crne Gore da sačeka sa usvajanjem ponovnih izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i prihvati da se Skupština Crne Gore prvo izjasni na Inicijativu koju je potpisalo preko 20.000 građana za ukidanje poreza na dobitak u Igrama na sreću koja je podnijeta 28.05.2015. godine Skupštini Crne Gore. Očigledna je volja građana Crne Gore da se ovaj Zakon ukine i nema potrebe da Vlada zaobilazi inicijativu građana i izjašnjavanje Zakonodavne vlasti po toj inicijativi. U suprotnom Vlada Crne Gore prihvata da legalizuje pravni apsurd koji je nastao usvajanjem protivzakonitog Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca i izveštaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...

Detaljnije

POZIV POSLANICIMA SKUPŠTINE DA UVAŽE VOLJU PREKO 20.000 GRAĐANA CRNE GORE

Pozivamo Vas da pokažete razumijevanje i prihvatite našu poslednju Inicijativu za ukidanje Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica u dijelu koji se odnosi na oporezivanje svih dobitaka izraženih u novcu u igrama na sreću, koju je potpisalo preko 20.000 punoljetnih građana Crne Gore.

Potvrda našoj tezi da je ovakvo zakonsko rješenje loše, da će oporezivanje svakog dobitka igrača izraženog u novcu dovesti do naglog pada poslovanja priređivača i katastrofalno uticati na dalji opstanak legalne industrije igara na sreću, potvrdila je međunarodna stručna javnost koja je osudila ovakvo zakonsko rješenje koje nema uporište u Evropskoj praksi.

Antony Axisa – bivši direktor Uprave za igre na sreću na Malti i pisac najpoznatijeg zakona u Evropi koji reguliše online klađenje istaka...

Detaljnije

MINISTARSTVO FINANSIJA SAOPŠTAVA NETAČNE INFORMACIJE

Na dijelu je strogo selektivna primjena Zakona u namjeri da se kladionice zatvore. Skupština Crne Gore je jasno odbacila selektivnu primjenu zakona. 

Čije interese sprovodi Poreska uprava? 

 Povodom saopštenja Ministarstva Finansija Crne Gore, nakon sastanka Komisije za suzbijanje sive ekonomije, u kome je objavljeno da je u toku akcija naplate poreza na dobitke od igara na sreću, dužni smo obavijestiti javnost da je u ovom dijelu saopštenje potpuno netačno i nepotpuno.

 Naime na dijelu je strogo selektivna primjena Zakona od strane Poreske uprave u namjeri da se Zakon primijeni isključivo i samo na kladionice.i da se taj način naplati porez na dobitke od igara na sreću.

Podsjećamo da je Udruženje priređivača igara na sreću “Monetenegro Bet” isticalo više puta da naplata por...

Detaljnije

POREZ NA DOBITAK UNIŠTIO HRVATSKU INDUSTRIJU IGARA NA SREĆU

VELIKI BROJ ZAPOSLENIH PRED OTKAZOM

 U Hrvatskoj igre klađenja je priređivalo šest trgovačkih društava i Lutrija Hrvatske, dok nije počela primjena Poreza na dobitke u igrama na sreću. Ukupan broj broj zaposlenih u djelatnosti igara na sreću bio je oko 4000 i postojalo je oko 3600 uplatnih mjesta.

Nadležni organi u Hrvatskoj su ishitreno bez konsultacija sa priređivačima i bez odobrenja evropske komisije donijeli Zakon kojim se uvodi porez na dobitke u igrama na sreću, koji je stupio na snagu 01.01.2015. godine.

Prema podacima iz Hrvatske, poslije prvih šest mjeseci primjene od šest trgovačkih društava koji se bave klađenjem četiri trgovačka društva će krajem juna zatvoriti svoje kompanije...

Detaljnije

Ministarstvo finansija donijelo protivzakonit Pravilnik Inicijativa Ustavnom sudu radi zaštite Ustava i Zakona Crne Gore i očuvanje 3000 radnih mjesta

Udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “Montenegro Bet” je dana 27.05.2015. godine podnijelo Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

 Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica uvedeno je oporezivanje svih dobitaka u igrama na sreću po stopi od 15%. U zakonu je propisano da se kod oporezivog dohotka od igara na sreću ne priznaju troškovi što znači da se ne priznaje ulog igrača te bi osnovica za oporezivanje predstavljao cjelokupan dobitak, a ne razlika između ostvarenog dobitka i iznosa uloga...

Detaljnije

PREKO 20.000 POTPISA GRAĐANA CRNE GORE PROTIV POREZA NA DOBITKE U IGRAMA NA SREĆU JASNA I NEDVOSMISLENA VOLJA GRAĐANA CRNE GORE ZA IZMJENU POSTOJEĆEG ZAKONA

Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica na Sedmoj sjednici Skuštine Crne Gore. Usvojene izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak fizičkih lica vode urušavanju djelatnosti priređivača igara na sreću i vode gašenju preko 3000 radnih mjesta pa samim tim i posljedično stvaraju gubitak budžetu Crne Gore od više desetina miliona evra.

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica kojim su svi dobici u igrama na sreću oporezovani sa poreskom stopom od 15 %, dovešće do prestanka rada svih priređivača koji svoje dobitke izražavaju u novcu i dovesti do toga da budžet Crne Gore neće prihodovati sredstva iz koncesionih naknada pa samim tim će se ugroziti finansiranje svih organizacija koja se finansiraju iz budžeta Crne Gore a koja...

Detaljnije