POREZ NA DOBITAK UNIŠTIO HRVATSKU INDUSTRIJU IGARA NA SREĆU

VELIKI BROJ ZAPOSLENIH PRED OTKAZOM

 U Hrvatskoj igre klađenja je priređivalo šest trgovačkih društava i Lutrija Hrvatske, dok nije počela primjena Poreza na dobitke u igrama na sreću. Ukupan broj broj zaposlenih u djelatnosti igara na sreću bio je oko 4000 i postojalo je oko 3600 uplatnih mjesta.

Nadležni organi u Hrvatskoj su ishitreno bez konsultacija sa priređivačima i bez odobrenja evropske komisije donijeli Zakon kojim se uvodi porez na dobitke u igrama na sreću, koji je stupio na snagu 01.01.2015. godine.

Prema podacima iz Hrvatske, poslije prvih šest mjeseci primjene od šest trgovačkih društava koji se bave klađenjem četiri trgovačka društva će krajem juna zatvoriti svoje kompanije...

Detaljnije

Ministarstvo finansija donijelo protivzakonit Pravilnik Inicijativa Ustavnom sudu radi zaštite Ustava i Zakona Crne Gore i očuvanje 3000 radnih mjesta

Udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “Montenegro Bet” je dana 27.05.2015. godine podnijelo Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

 Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica uvedeno je oporezivanje svih dobitaka u igrama na sreću po stopi od 15%. U zakonu je propisano da se kod oporezivog dohotka od igara na sreću ne priznaju troškovi što znači da se ne priznaje ulog igrača te bi osnovica za oporezivanje predstavljao cjelokupan dobitak, a ne razlika između ostvarenog dobitka i iznosa uloga...

Detaljnije

PREKO 20.000 POTPISA GRAĐANA CRNE GORE PROTIV POREZA NA DOBITKE U IGRAMA NA SREĆU JASNA I NEDVOSMISLENA VOLJA GRAĐANA CRNE GORE ZA IZMJENU POSTOJEĆEG ZAKONA

Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica na Sedmoj sjednici Skuštine Crne Gore. Usvojene izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak fizičkih lica vode urušavanju djelatnosti priređivača igara na sreću i vode gašenju preko 3000 radnih mjesta pa samim tim i posljedično stvaraju gubitak budžetu Crne Gore od više desetina miliona evra.

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica kojim su svi dobici u igrama na sreću oporezovani sa poreskom stopom od 15 %, dovešće do prestanka rada svih priređivača koji svoje dobitke izražavaju u novcu i dovesti do toga da budžet Crne Gore neće prihodovati sredstva iz koncesionih naknada pa samim tim će se ugroziti finansiranje svih organizacija koja se finansiraju iz budžeta Crne Gore a koja...

Detaljnije

PORSKA UPRAVA ODBIJA DIJALOG SA PORESKIM OBVEZNICIMA – PRIJETI GAŠENJEM INDUSTRIJE IGARA NA SREĆU I ZATVARANJEM PREKO 3000 RADNIH MJESTA

Udruženje priređivača igara na sreću Montenegro Bet se 13. maja obratilo Poreskoj upravi sa zahtjevom da se održi zajednički sastanak sa priređivačima kako bi se kroz dijalog definisali koraci za prevazilaženje problema koji su nastali donošenjem Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica u dijelu koji se odnosi na dobitke od igara na sreću.

Pozvali smo zakonodavce da pokažu još jednom razumijevanje i učine dodatni napor imajuci u vidu probleme koji su nastali pogrešnim tumačenjem prirode poreza na dohodak fizičkih lica i njegovom primjenom.

Naši zakonodavci su bez javne rasprave i bez konsultacija sa stručnim institucijama donijeli zakon koji sadrži apsurdna rješenja i koji je zbog toga potpuno neprimjenjiv...

Detaljnije

Strukovna institucija potvrdila: Porez na dobitak igrača nesprovodljiv

Institut računovođa i revizora Crne Gore kao oranizacija koja daje stručna mišljenja na zakone i druge propise je u svom broju iz Aprila mjeseca ove godine objavila tekst Milana R. Ivanovića, savjetnika u Poreskoj upravi u Sektoru za usluge i registraciju u kojem je istaknuto da u Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica postoji nelogično rješenje gde se kod oporezivog dobitka u igrama na sreću ne priznaje ulog igrača te bi osnovica oporezivanja predstavljala cjelokupan dobitak a ne razlika između ostvarenog dobitka i iznosa uplate (uloga). Ovo dovodi do apsurdne situacije u kojoj je isplaćeni dobitak nakon oporezivanja manji od uplate (uloga).

Ovaj apsurd koji sadrži Zakon Poreska uprava je probala promijeniti donošenjem Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja jedin...

Detaljnije

MINISTARSTVO FINANSIJA VRŠI NEZAKONIT PRITISAK NA SUD

Protivrječnim, nepotpunim i većim dijelom netačnim mišljenjem, priredjivači igara na sreću se ponovo dovode na rub propasti. Pozivamo Ustavni sud da inicijativu usvoji i zaštiti preko 3000 radnih mjesta.

 U vezi Mišljenja Ministarstva finansija Crne Gore koje je dostavljeno Vladi Crne Gore oko Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list Crne Gore”, br. 60/14), koju je podnijelo Nevladino udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “MONTENEGRO BET” iz Podgorice, koje je Ministarstvo finansija Crne Gore, dostavljeno Vladi Crne Gore, dužni smo obavijestiti javnost o sljedećem:

  1. Ministarstvo finansija Crne Gore uovom slučaju nije ovlašćeno da daje mišljenje na ...
Detaljnije

Protivpravna gimnastika Poreske uprave – PRAVILNIKOM MIJENJAJU ZAKON

Udruženje priređivača igara na sreću Montenegro Bet više puta je upozoravalo državne organe da Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica nije primjenjiv, da je destruktivan i da kao takav ne postoji nigdje u svijetu. Naglašavali smo više puta da se igračima ne smije odbijati ništa kako od uloga tako i od dobitka jer će se igrači u tom slučaju preseliti na strane internet sajtove. Samim tim priređivačima će posao znatno opasti a država Crna Gora ostati bez stabilnih budžetskih prihoda.

Najbolja potvrda našoj tezi da će oporezivanje svakog dobitka igrača izraženog u novcu dovesti do naglog pada poslovanja priređivača i katastrofalno uticati na dalji opstanak legalne industrije igara na sreću u Crnoj Gori vidi se iz dopisa Hrvatske lutrije koji j...

Detaljnije

Inicijativa Ustavnom sudu za očuvanje 3000 radnih mjesta u industriji igara na sreću

Udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “Montenegro Bet” je dana 09.03.2015. godine podnijelo Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak  fzičkih lica kojim se oporezuje svaki dobitak izražen u novcu u igrama na sreću po stopi od 15 %, čime se uvodi nezabilježeno zakonsko rješenje koje nije moguće primijeniti. Ovim Zakonskim rješenjem se na različit način tretiraju dobici koji su izraženi u novcu od dobitaka koji su izraženi u robi, stvarima ili pravima čime se ugrožava funkcionisanje slobodnog tržišta i favorizuju privredni subjekti koji isplaćuju dobitke izražene u robi, stvarima ili pravima.

Zbog ovakvih zakonskih rješenja bićemo prinuđeni da pribjegnemo za...

Detaljnije

Video izjave

Podgorica Zoran Puhac Direktor korporativnik poslova kompanije Mozzart i govornik na najvecim konfer

Sue Rossiter

dr Antony Axisa Bivsi direktor Uprave igara na srecu na Malti

Aleksandar Spadijer Predsjednik Udruzenja privrednih drustava za priredjivanje igara na sreću

 

Detaljnije

Zaključak Međunarodne stručne konferencije održane u Podgorici 24. februara 2015.godine

Učesnici na Međunarodnoj stručnoj konferenciji ILCP 2015 iz oblasti pravne regulative u igrama na sreću koja je održana 24 februara u Podgorici zaključili su da u Crnoj Gori postoji ogroman potencijal za dodatni razvoj ove djelatnosti ali državni organi za ovakve aktivnosti moraju prepoznati interes i omogućiti preduzećima ravnopravnu tržišnu utakmicu.

 Igre na sreću su najrazvijenije u zemljama koje žele da turizam bude jedna od primarnih privrednih djelatnosti u koje spada naravno i Crna Gora. Turizam ne može pravilno funkcionisati bez igara na sreću i sa tim u vezi se posebna pažnja u ovim zemljama obraća na zakonodavstvo u ovoj oblasti...

Detaljnije