Vrši se neprestano protivpravno djelovanje Uprave za igre na sreću na domaće i strane investitore o čemu obavještavamo EU institucije.

Pozivamo poslanike Narodne skupštine da ozbiljno razmotre ove posledice i podrže inicijativu za ocjenu Ustavnosti i zakonitosti spornog člana, kao i građansku inicijativu koju je potpisalo skoro 25.000 građana. Smatramo da je neophodno hitno djelovanje kako bismo zaštitili više od 700 radnih mjesta koja su ugrožena ovim izmjenama.

Uprkos potrebi za regulisanjem industrije igara na sreću, nedavne izmjene člana 68f Zakona o igrama na sreću imaju ozbiljne posledice po radna mjesta u Crnoj Gori. Ukoliko se sporni član ne ukine, dolazi do gubitka više od 700 radnih mjesta, čime bi se ozbiljno ugrozila ekonomska stabilnost zemlje. Svako radno mjesto predstavlja osobu, porodicu i zajednicu koja se oslanja na to za svoj opstanak.

Ovaj potez nije samo neusklađen sa standardima u okruženju i EU, već predstavlja ozbiljnu prijetnju ekonomskoj stabilnosti zemlje.

Podsjećamo na grubo kršenje domaćeg i Evropskog zakonodavstva:

 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore EU (Član 72, st. 1);

 • Zakon o državnoj upravi (Član 52 stav 1);

 • Ugovor o EU i funkcionisanju EU – Lisabonski sporazum (Član 63 i Član 101 stav 1);

 • Uredba 2021/1230 o prekograničnim plaćanjima;

 • Direktiva 2015/2366 o platnim uslugama (PSD2);

 • Direktiva 2015/849 i Direktiva 2018/843 o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

 • Suprotno direktivama EU i generalnoj politici Evropske Komisije;

Takođe, naglašavamo ključne razloge štetnosti ovog člana:

 • Povreda Ustava, nejednakost na tržištu privrednih subjekata;

 • Ukidanje elektronskih metoda plaćanja, lažnom kampanjom za “zaštitu djece” je ukinut online banking kao nezabilježena mjera bilo gdje u svijetu;

 • Jačanje gotovine i smanjenje mogućnosti kontrole iste;

 • Rizik od negativne ocjene MANIVALA (odnosno sive FATF liste);
 • Višemilionska naknada štete pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicionih sporova  

 • Smanjenje prihoda priređivačima, njihovim saradnicima i budžetu Crne Gore;

 • Trgovina uticajem;

Poštovani poslanici Narodne skupštine Crne Gore glasajte ZA ukidanje nezakonitog Člana 68f Zakona o igrama na sreću.