Nije problem u objektima koji imaju Ugovor o koncesiji za terminale već više stotina nelegalnih terminala u objektima širom Crne Gore

 

Udruženje priređivača igara na sreću “Montenegro Bet” u namjeri da pomogne nadležnim državnim organima u suzbijanju nelegalnog tržišta, te smanjenju sive ekonomije i uvođenju reda u industriji igara na sreću u više navrata je obavještavalo državne organe o postojanju vise stotina lokacija na kojima se nelegalno priređuju igre na sreću. Ukazivali smo i na  finansijsku štetu koju trpi budžet Crne Gore a koja po našim procenama iznosi od 500,00€ – 600,00€ na mjesečnom nivou po objektu odnosno da privredni subjekti koji nelegalno priređuju igre na sreću na godišnjem nivou izvrše utaju poreza u iznosu od skoro 3 miliona Eura.

 

Međutim u tekstovima koji se objavljuju u dnevnom listu “Vijesti” pokušava se u prvi plan istaći da će Crna Gora ostati bez velikih prihoda ukoliko se uklone terminali za klađenje koji imaju koncesiju. Dnevni list “Vijesti” objavljujući takve tekstove želi izvršiti zamjenu teza sa namjerom da se obustave kontrole svih objekata prvenstveno onih objekata u kojima se nalaze nelegalni terminali za klađenje.

 

Prema informacijama sa kojima raspolažemo, usvojeno je interno pravilo – procedura u okviru Uprave za inspekcijski nadzor – Odsjeka za inspekciju za igre na sreću, da se nakon prijave nelegalnog priređivanja uz čiji prilog se dostavljaju i dokazi (fotografije objekata i nelegalnih terminala), inspektori unaprijed najavljuju privrednim subjektima da će određenog dana izvršiti kontrolu objekta, pod izgovorom da će navodno inspektori biti napadnuti ukoliko bez najave dođu u kontrolu. Naravno, nakon dobijenog obavještenja od strane inspektora o danu i času kontrole nelegalni priređivači odmah ukolanjaju nelegalne terminale za klađenje i kada inspektor uprave dođe u kontrolu, neće zateći nikakvo protivpravno postupanje. Nakon obavljene kontrole od strane inspektora odsjeka inspekcije za igre na sreću, ti nelegalni terminali se vraćaju u objekte koji nastavljaju da krše zakon. Na taj način Inspektori u potpunosti obesmišljavaju prijavljivanje nelegalnog priređivanja igara na sreću i doprinose konstantnom bujanju nelegalnog tržišta koje je sve veće iz dana u dan.

 

Molimo odgovorne u Ministarstvu finansija i Upravi za inspekcijski nadzor da preispitaju odluku koju su samostalno donijeli u Odjeljenju inspekcije za igre na sreću i da ne dozvole da se širi nelegalno priređivanje zbog unaprijed najavljenih kontrola u objektima koji nelegalno priređuju igre na sreću.