Ruši se ravnopravnost privrednih subjekata u Crnoj Gori

 

Poštovani poslanici Skupštine Crne Gore,

Ministar finansija je ponovo zanemario 20.457 potpisa građana Crne Gore prikupljenih za samo 3 dana koji su tražili ukidanje poreza na dobitke od igara na sreću i predložili Skupštini predlog za izmjenu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica koji je duboko nepravedan i može se isključivo primijeniti samo na kladionice.

 Kada smo na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore istakli da je Uprava za igre na sreću koja je u sastavu Ministarstva finansija, u svojoj Analizi fiskalnog tretmana u igrama na sreću, objavljenoj na sajtu Uprave, konstatovala da porez na dobitke Poreska uprava nije u mogućnosti da primjenjuje na sve oblike igara na sreću i da mora pojedine igre na sreću da izuzme kao i da u praksi ovaj različit tretman proizvodi diskriminatorski efekat jer se ne može primijeniti na aparate i kazina, na opšte zaprepašćenje svih Ministar finansija je rekao da Uprava za igre na sreću i Poreska uprava nemaju pravo da se bave analizama zakona i da daju mišljenja.

 Na ovaj način Ministar finansija je potvrdio da ne priznaje nadležnost Poreske uprave i Uprave za igre na sreću koja im je data na osnovu Zakona, čime je eksplicitno podržao usvajanje protivustavnih Zakona.

Jedini efekat koji će se postići ovakvim promjenama Zakona je gušenje sportskog klađenja a favorizovanje kazina i priređivača igara na sreću na automatima iz nečijeg ličnog interesa.

 Ovakvim predlogom Zakona, Ministarstvo finansija, na protivustavan način, ruši funkcionisanje slobodnog tržišta i dovodi do potpunog urušavanja slobode konkurencije između privrednih subjeka u djelatnosti igara na sreću. Na ovaj način se na mala vrata uvodi “Porez na kladionice”.

 Ukoliko ne dođe do ukidanja ovog zakona dovodi se u pitanje nastavak finansiranja potreba iz socio-humanitarne djelatnosti i lica sa invaliditetom, razvoj sporta, kulture, tehničke kulture i drugih aktivnosti koje se finansiraju kroz budžetske prihode od igara na sreću i aktivnu borbu protiv patološkog kockanja i klađenja.

Pozivamo poslanike Skupštine Crne Gore da ne pristanu na obmanjivanje od strane Ministarstva finansija i da ne usvajaju neprimjenjive izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, već da ispoštuju volju preko 20.475 građana Crne Gore koja je podnijeta 28.05.2015. godine i stave van snage Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica kojim se oporezuju svi dobici u igrama na sreću.