Na dijelu je strogo selektivna primjena Zakona u namjeri da se kladionice zatvore. Skupština Crne Gore je jasno odbacila selektivnu primjenu zakona. 

Čije interese sprovodi Poreska uprava? 

 Povodom saopštenja Ministarstva Finansija Crne Gore, nakon sastanka Komisije za suzbijanje sive ekonomije, u kome je objavljeno da je u toku akcija naplate poreza na dobitke od igara na sreću, dužni smo obavijestiti javnost da je u ovom dijelu saopštenje potpuno netačno i nepotpuno.

 Naime na dijelu je strogo selektivna primjena Zakona od strane Poreske uprave u namjeri da se Zakon primijeni isključivo i samo na kladionice.i da se taj način naplati porez na dobitke od igara na sreću.

Podsjećamo da je Udruženje priređivača igara na sreću “Monetenegro Bet” isticalo više puta da naplata poreza na dobitak igrača od igara na sreću vodi sve vidove ove djelatnosti u zatvaranje.

Za naše stavove smo prikupili preko 20.000 potpisa građana Crne Gore kao i široku podršku kako od strane domaće stručne javnosti i institucija tako i od najrelevantnijijih evropskih udruženja i eksperata.

 I pored toga što Skupština Crne Gore nije dozvolila selektivnu primjenu Zakona, Poreska uprava se ponaša mimo zakona sa sada već evidentnim namjerama da se samo jedna djelatnost po svaku cijenu ugasi. Želimo da vjerujemo da će Vlada i Skupština Crne Gore prepoznati ovakvo u najmanju ruku čudno djelovanje Poreske uprave i da će to spriječiti.

 Pored toga što su neustavni – Zakon kojim se oporezuju svi dobici igrača u igrama na sreću i Pravilnik koji je naknadno donešen,koji je suprotan tom istom Zakonu, Poreska uprava na krajnje selektivan i jednostran način, mimo svih propisa i procedura takav Zakon primjenjuje.

 Zbog svega navedenog pozivamo Ustavni sud Crne Gore, Skupštinu Crne Gore i Vladu Crne Gore, da hitno stanu na put ovakvom ponašanju Poreske uprave i ispoštuju volju preko 20.000 građana Crne Gore, spriječe progon kladionica i na taj način obezbijede opstanak djelatnosti igara na sreću, nastavak finansiranja potreba iz oblasti socio-humanitarnih djelatnosti, zadovoljenje potreba lica sa invaliditetima, razvoj sporta, kulture i tehničke kulture, vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje dece i omladine i programske aktivnosti u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.