Akteri afere “Televizori” nastavljaju sa kriminalnim aktivnostima.
Ugroženo 1000 radnih mjesta!

Sada odjednom inspekcija strogo prati primjenu člana 68 f, ispunjavajući lažne kazne protiv priređivača koji ukazuju na nezakonitosti u namjeri da ih zastraši i natjera da odustanu od ukazivanja na korupciju. Ovakav pristup predstavlja kršenje Zakona o inspekcijskoj kontroli i zloupotrebu ovlašćenja.

O svim aktuelnostima obavijestićemo institucije EU, a pozivamo i tužilaštvo da ponovo istraži aferu “Televizori” i sve aktere i njihovo nezakonito učešće u izglasavanju člana 68 f.

TIM POVODOM, OPET PODSJEĆAMO NA GRUBO KRŠENJE DOMAĆEG I EVROPSKOG ZAKONODAVSTA:

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore EU (Član 72, st. 1):

Važnost usklađivanja zakonodavstva Crne Gore s pravnim propisima Zajednice i postepeno usklađivanje s pravnim propisima EU.


Zakon o državnoj upravi (Član 52 stav 1):

Ministarstvo je obavezno da u pripremi zakona i strategija, radi konsultovanja zainteresovane javnosti, sprovede postupak javne rasprave.

Ugovor o EU i funkcionisanju EU – Lisabonski sporazum (Član 63 i Član 101 stav 1):

Zabrana ograničenja kretanja kapitala i zabrana sporazuma koji ograničavaju konkurenciju.

Uredba 2021/1230 o prekograničnim plaćanjima:

Zabranjuju se sva ograničenja na platne transakcije suprotna ciljevima EU za uspostavljanje infrastrukture plaćanja u cijeloj Uniji.

Direktiva 2015/2366 o platnim uslugama (PSD2):

Ograničenja u članu 68f suprotna su ciljevima PSD2, narušavaju slobodu pružanja usluga i stvaraju diskriminaciju među pružaocima platnih usluga.

Direktiva 2015/849 i Direktiva 2018/843 o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma:

Ograničenja u plaćanjima predstavljaju prijetnju finansijskom sistemu EU i protive se naporima EU u sprječavanju pranja novca.


Naglašavamo da je skoro 25.000 građana koji čine impresivnih 8% biračkog tijela, izrazilo snažno NE štetnom članu 68 f Zakona o igrama na sreću. Podsjećamo, ova peticija predstavlja jednu od najvećih građanskih inicijativa u Crnoj Gori, međutim, šokantno je da Ministarstvo finansija ignoriše ovako masovno izražen stav svojih građana. Pozivamo Narodne poslanike Skupstine Crne Gore  kao i sve relevantne institucije na hitno reagovanje, stavite van snage član 68 f Zakona o igrama na sreću!