Krijući se iza državnih organa i očito ih zloupotrebljavajući kao sredstvo za promociju i zaštitu nečijih drugih, a ne državnih interesa, inspektori Uprave za inspekcijski nadzor i dalje odbijaju da adekvatno postupe po zakonu, i uklone terminale za klađenje iz objekata koji nemaju koncesiju za priređivanje igara na sreću. Svojim nečinjenjem, oni su saučesnici u pospješivanju nelegalnog tržišta terminala za klađenje.

Sistem funkcioniše tako što inspektori Uprave za inspekcijski nadzor čija je nadležnost kontrola tržišta igara na sreću, dobiju prijavu koja je potkrijepljena dokazima da se u nekom objektu nelegalno priređuju igre na sreću na terminalima. Nakon dobijene prijave Inspektor obavještava nelegalnog priređivača da je Montenegro Bet uputio prijavu, obavještava ga da će inspektori određenog dana izaći na teren u taj objekat i pri tome “savjetuje”nelegalnog priređivača da na kratko ukloni terminale iz objekta dok inspekcija ne prođe. Inspekcija kada izađe na teren naravno zatiče prazan objekat i konstatuje zapisnički da je sve po zakonu i da objekat može da nastavi da obavlja svoju djelatnost. Inspektori to sve dokumentuju fotogra jama i zapisnički i više se tim slučajem ne bave. Nelegalni priređivač nakon odlaska Inspekcije vraća terminale u objekat i potpuno normalno nastavlja sa nelegalnim priređivanjem igara na sreću.

Kako osnovano sumnjamo riječ je o namjernom nevršenju zakonskih dužnosti i o zloupotrebi.

Ukoliko se ne zaustavi ovo kršenje zakona i ukoliko inspektori službe za inspekcijski nadzor ne stanu na put širenju nelegalnog tržišta, bićemo prinuđeni da zatvorimo više stotina objekata i ostavimo bez posla više hiljada radnika. U takvim tržišnim uslovima, kada je nelegalno tržište veće od legalnog, ni jedna kompanija neće moći normalno da posluje i plaća sve obaveze koje su propisane zakonom.