Ustav Crne Gore, član 140: “Zabranjeno je narušavanje i ograničavanje slobodne konkurencije i podsticanje neravnopravnog, monopolskog ili dominantnog položaja na tržištu”

Nedavna izmjena Zakona o igrama na sreću, kojom se građanima Crne Gore zabranjuje uplata depozita za igre na sreću preko bankarskih šaltera i elektronskog bankarstva, lažnom kampanjom za “zaštitu djece”, direktno je kršenje Ustava jer ograničavanja slobodne tržišne konkurencije koja stvara neopravdan dominantni položaj za dio pravnih lica, stvarajući pravni presedan koji može imati dalekosežne negativne posledice na prava građana i ekonomsku klimu u Crnoj Gori.

Ne postoji propis kojim je moguće zabraniti elektornska plaćanja putem banaka nigdje na svijetu.

Pozivamo nadležne organe da hitno preispitaju ove izmjene Zakona o igrama na sreću, uzevši u obzir ustavne garancije i neophodnost očuvanja slobodne konkurencije kao osnovnog stuba pravednog i zdravog tržišnog sistema. Sledeće nedelje biće podnijeta prva tužba pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicionih sporova sa zahtjevom za naknadu štete u iznosu od više desetina miliona protivustavnog Člana 68f.

Smatramo da je neophodno hitno djelovanje kako bismo zaštitili više od 700 radnih mjesta koja su ugrožena ovim izmjenama. Svako radno mjesto predstavlja osobu, porodicu i zajednicu koja se oslanja na to za svoj opstanak.

Pozivamo poslanike Narodne skupštine da ozbiljno razmotre ove posledice i podrže inicijativu za ocjenu Ustavnosti i zakonitosti spornog člana, kao i građansku inicijativu koju je potpisalo skoro 25.000 građana.

Podsjećamo na kršenje domaćeg i Evropskog zakonodavstva:

– Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore EU (Član 72, st. 1);

– Zakon o državnoj upravi (Član 52 stav 1);- Ugovor o EU i funkcionisanju EU – Lisabonski sporazum (Član 63 i Član 101 stav 1);

– Uredba 2021/1230 o prekograničnim plaćanjima;

– Direktiva 2015/2366 o platnim uslugama (PSD2);- Direktiva 2015/849 i Direktiva 2018/843 o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;- Suprotno direktivama EU i generalnoj politici Evropske Komisije;

– Rizik od negativne ocjene MANIVALA (i FATF sive liste);

– Smanjenje prihoda budžetu Crne Gore;- Trgovina uticajem;

Poštovani poslanici Narodne skupštine Crne Gore glasajte ZA ukidanje nezakonitog Člana 68f Zakona o igrama na sreću.