U ime svoje kompanije, a vjerujem i svih velikih priređivača pozdravljamo odluku da se formira Koordinaciono tijelo za zaštitu i unaprijeđenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, koje će kao jedan od ciljeva rada imati borbu protiv maloljetničkog kockanja.

Priređivači imaju najveći interes da ovih pojava nema i već decenijama se bore da se ista iskorijeni.

Naš poslovni model svakako nije ponuda naših usluga maloljetnim licima, i u našim kompanijama imamo hiljade djece svih naših zaposlenih i sigurno nam je cilj njihova zaštita i nikako ništa suprotno.

Sa tim u vezi su postignuti značajni rezultati, jedni od najboljih u Evropi i želimo da nastavimo u tom pravcu.

Priređivači su samoinicijativno već godinama uveli najsavremenije mjere u borbi protiv maloljetničkog kockanja:

  • Obavezan video nadzor sa najmanje 8 kamera visoke rezolucije na svim mjestima na kojima se odvijaju igre na sreću, kao i na mjestima naših dobavljača, koje čuvaju zapis najmanje 60 dana;
  • Monitoring centar koji prati dešavanja na mjestima na kojima se priređuju igre na sreću koji za kompletno vrijeme rada nadzire situaciju i reaguje na svaku sumnju;
  • Dnevne terenske kontrole od strane poslovođa i rukovodilaca firme koji provjerevaju stanje unutar objekata;
  • Zatim dnevne kontrole od eksternih firmi koje se bave poslovima obezbjeđenja, i kontrole objekata koji takođe vrše nadzor u ovom smislu;
  • Konstantna obuka zaposlenih u dijelu provjere lica koja ulaze u objekte unutrašnja i spoljašnja u saradnji sa eminentnim institucijama;
  • Interna pravila koja regulisu ponašanje operatera u ovim slučajevima i sankcionišu otkazom sve koji se ne pridržavaju ovih pravila;
  • Učešće u najvećem regionalnom projektu “I JEDAN JE MNOGO” kojim rukovode najveći stručnjaci iz oblasti zavisnosti u jugoistočnoj Evropi.
  • Kao i kontrola državnih organa u ovom smislu.

Imajući sve ovo u vidu i posjedujući činjenice u vezi svake navedene tačke, moramo konstatovati da su iznijete cifre koje se tiču maloljetničkog klađenja na konferenciji za štampu dana 22.02.2024. inflatorne u namjeri da se javnost dovede u zabludu i ne odgovaraju realnom stanju. Realni procenti su gotovo nepostojeći.

PROČITAJTE JOŠ: Ugroženo preko 700 radnih mjesta, zbog protivustavnog člana 68f Zakona o igrama na sreću

Priređivači za igre na sreću se aktivno bore protiv ovakvih pojava jer nam nisu ni u kakvom interesu, kao što ćemo se boriti činjenicama i protiv zloupotrebe podataka u vezi maloljetničkog kockanja kao što se desilo na poslednjoj pres konferenciji zakazanoj povodom obrazovanja novog Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, kao i formiranja Koordinacionog tijela za zaštitu i unaprijeđenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću.

Priređivači su spremni da učestvuju u radu Koordinacionog tijela za zaštitu i unaprijeđenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću i da na najkvalitetniji način doprinesu potpunoj eliminaciji ovih pojava.

Nadamo se da ova izjava nije imala namjeru da se urušava poslovni ugled i kreditna sposobnost priređivaca što ćemo štiti pred nadležnim organima.


Saopštenje – Snežana Božović, Meridianbet