Osvetničko ponašanje glavnog inspektora Uprave za inspekcijski nadzor Miodraga Stojanovića, u pokušaju zastrašivanja legalnog tržišta igara na sreću kako bi odustali od ukazivanja na nesavjestan rad Glavnog inspektora i protivzakonito postupanje.

Nakon upućivanja brutalnih prijetnji fizičkom likvidacijom i bombaškim napadima predstavnicima i članicama Udruženja Montenegro Bet, nelegalni priređivači koji na godišnjem nivou utaje više miliona eura poreza, sada su krenuli sa upućivanjem besmislenih prijava protiv legalnih priređivača a sve uz pomoć glavnog inspektora Uprave za inspekcijski nadzor Miodraga Stojanovića protiv koga je podnijeta Krivična prijava zbog nesavjesnog rada u službi.

Glavni inspektor Miodrag Stojanović koji je omogućio bujanje nelegalnog tržišta propustivši da obavlja zakonom propisane dužnosti i koji je omogućio nastajanje oko 300 lokacija na kojima se nelegalno priređuju igre na sreću na terminalima za klađenje, sada iz čiste osvete u saradnji sa nelegalnim priređivačima pokušava da ućutka legalnu industriju koja ispunjava sve zakonom propisane obaveze.

Zbog nezakonitog postupanja glavnog inspektora Miodraga Stojanovića nasumičnim popisom na terenu, bez akcena na automat klubove, dolazimo do zaključka da trenutni gubitak u Budžetu Crne Gore iznosi 2.892.300€. Ova cifra je čini 26,64% od ukupnih prihoda iz 2016.g. Sa sigurnošću tvrdimo da detaljnom analizom situacije na terenu, nelegalno priređivanje igara na sreću čini preko 50% od ukupnog tržišta što nije zabilježeno nigdje u svijetu.

Podsjećamo da je prije kontrole i upada inspektora za igre na sreću kod legalnih priređivača, Montenegro Bet uputio veliki broj prijava Upravi za inspekcijski nadzor sa neoborivim dokazima da se na više stotina lokacija nelegalno priređuju igre na sreću ali do sada nikakav odgovor nismo dobili pa se pitamo  gdje su rezultati kontrole više stotina mjesta na kojima se priređuju neleglano igre na sreću u Crnoj Gori?

Glavni inspektor Uprave za inspekcijski nadzor Miodrag Stojanović nije reagovao niti uradio bilo šta na šta već mjesec dana ukazuje naše udruženje. Sada se pokušavaju zastrašiti oni koji legalno priređuju igre na sreću kako bi odustali od ukazivanja na brojne nepravilnosti i protivzakonito postupanje glavnog inspektora. Umjesto da se krene sa suzbijanjem nelegalnog tržišta i uspostavljanja reda u našoj industriji pribjegava poslednjoj metodi zastrašivanja legalne industrije ali i zaštite svojih nelegalnih aktivnosti.

Nelegalno tržiste već danima pokušava u medijima da izvrši dodatan pritisak i izvrši zamjenu teza,  pričajući o odluci Ustavnog suda po kojoj terminali ne smijeju da budu van objekata u kojima se priređuju igre na sreću, dok Montenegro Bet ne priča o tome, već o terminalima i objektima koji nikakvu koncesiju nemaju i nalaze se na više stotina lokacija u Crnoj Gori, i oko kojih Glavni inspektor Uprave za inspekcijski nadzor Miodrag Stojanović ne preduzima nista.

Od izuzetne je važnosti da državni organi budu nezavisni od pritisaka i korupcije i angažuju sve svoje resurse na eliminisanju nelegalnog tržišta u igrama na sreću, da svojim djelovanjem obezbijede jednake uslove na tržištu i jednako važenje zakona za sve. Na taj način će se zaštiti legalni priređivači igara na sreću, koji pored plaćanja koncesionih naknada upošljavaju i veliki broj zaposlenih, sa prijavljenim i plaćenim porezima i doprinosima na obavezno socijalno osiguranje što nelegalni priređivači neće plaćati i budžet Crne Gore od njih neće imati nikakve prihode.

Smatramo da treba izmijeniti zakone koji regulišu oblast insekcijskog nadzora i kontrole i proširiti djelokrug rada i omogućiti Poreskoj upravi, nadležnim policijskim organima i drugim inspekcijskim službama da mogu vršiti kontrolu objekata licenciranih od države kao i onih gdje se nalaze rekviziti za igre na sreću  a posebno da mogu da reaguju u situacijama kada postoji osnovana sumnja da se u nekom objektu nelegalno priređuju igre na sreću.

Legalno trziste je srećno da može da pokaze urednost i disciplinu u poslovanju,
ali očekujemo da nelegalni priređivači isto tako budu prekontrolisani.

Insistiramo da se nadležnost kontrole igara na sreću prenese i na druge inspekcijske službe, jer stanje na tržištu je alarmantno i samo akcija svih inspkecijskih organa može da nelegalne priređivače uvede u legalne tokove.