Strukovno udruženje priređivača igara na sreću Crne Gore Montenegro Bet pozdravlja prijedlog da se ukine primjena PDV u igrama na sreću. Na štetnost uvođenja PDV u igrama na sreću ukazivali smo u prethodnom periodu i predloženo ukidanje vidimo kao važan korak ka uspostavljanju razumnog režima oporezivanja od strane države.

Međutim izražavamo veliku zabrinutost povodom usvajanja izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica na Odboru za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore kojim se svaki dobitak koji je izražen u novcu u igrama na sreću oporezuje sa 15% čime se uvodi jedinstveno zakonsko rješenje koje ne postoji nigdje u svijetu i koje nije moguće primijeniti. Usvojenim prijedlogom  se na različit način tretiraju dobici koji su izraženi u novcu od dobitaka koji su izraženi u robi, stvarima ili pravima čime se ugrožava funkcionisanje slobodnog tržišta i favorizuju privredni subjekti koji isplaćuju dobitke izražene u robi, stvarima ili pravima. Naime, predloženim zakonskim rješenjem priređivači će biti prinuđeni da prije svake pojedinačne isplate oduzimaju igračima 15% od ostvarenog dobitka koji je izražen u novcu. Ukoliko se usvoji ovako predloženo zakonsko rješenje igrači će umjesto da se klade kod legalnih priređivača u Crnoj Gori, svoje opklade uplaćivati na internet sajtove inostranih priređivača od kojih budžet Crne Gore neće imati nikakvu korist.

Ovim putem postavljamo pitanje zašto se privredni subjekti u djelatnosti igara na sreću stavljaju u neravnopravan položaj usvajanjem ovakvog zakonskog rješenja? Ne može se primjenjivati jedno zakonsko rješenje za dobitke od igara na sreću koji su izraženi u novcu, koje je pri tome neprimjenjivo u praksi i ne postoji nigdje u svijetu a primjenjivati drugo zakonsko rješenje za dobitke koji su izraženi u robi, uslugama ili pravima a koje predstavlja najsavremenije i jedino moguće zakonsko rješenje.

Oporezivanje mora biti konkurentno na međunarodnom nivou i u skladu sa evropskim zakonodavstvom kako bi priređivači mogli da opstanu jer ovakvom poreskom politikom nema podsticaja za dalja ulaganja za one koji posluju legalno i plaćaju sve poreze u Crnoj Gori.

Ne postoji nikakav osnov a ni razlog za neprekidno eksperimentisanje sa novim zakonskim rješenjima koja su neprimjenjiva a koja redom izuzetno teško pogađaju djelatnost igara na sreću. Takva poreska politika će po našoj procjeni dovesti do drastičnog pada poreskih prihoda i još više uticati na razvoj nelegalnog tržišta.

Na osnovu svega gore navedenog zahtijevamo da se izvrši izjednačavanje poreza na dobitak izraženog u novcu sa dobicima koji su izraženi u robi, stvarima ili pravima, jer je to jedino održivo, moguće i savremeno rješenje u ovoj oblasti. Takođe, molimo poslanike Skupstine Crne Gore i Ministarstvo finanasija Vlade Crne Gore da predlože amandman kojim bi ispravili nepravdu koja se po drugi put čini priređivačima igara na sreću u Crnoj Gori.

Pozivamo Skupštinu Crne Gore da uzme u obzir zakonska rješenja u razvijenim evropskim državama koje su u ovoj oblasti dale najbolje rezultate kako za povećanje budžetskih prihoda tako i za uspešno poslovanje priređivača igara na sreću.

 

Za naše tvrdnje dobili smo potvrdu iz Brisela od strane najvećeg svjetskog online udruženja priređivača igara na sreću (Remote Gambling Association) koje u svom Dopisu upućeno dr. Radoju Žugiću ministru finansija, između ostalog kaže:

            “Oporezivanje mora biti konkurentno na međunarodnom nivou, kako bi lokalni priređivači igara na sreću mogli da opstanu. Ni jedno ni drugo otvoreno online tržište igara na sreću nije uvelo porez na dobitak od igara na sreću. Nema podsticaja da se koriste usluge licenciranih i oporezovanih priređivača igara na sreću ukoliko se bolje cijene (kvote) mogu naći kod nelicenciranih priređivača igara na sreću. Porez na dobitak od igara na sreću se kosi sa komercijalnom logikom i biće nemoguće da firme koje plaćaju poreze opstanu”.

 

 

Udruženje privrednih društava za

priređivanje igara na sreću Crne Gore

MONTENEGRO  BET