Pozivamo Vladu Crne Gore da sačeka sa usvajanjem ponovnih izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i prihvati da se Skupština Crne Gore prvo izjasni na Inicijativu koju je potpisalo preko 20.000 građana za ukidanje poreza na dobitak u Igrama na sreću koja je podnijeta 28.05.2015. godine Skupštini Crne Gore. Očigledna je volja građana Crne Gore da se ovaj Zakon ukine i nema potrebe da Vlada zaobilazi inicijativu građana i izjašnjavanje Zakonodavne vlasti po toj inicijativi. U suprotnom Vlada Crne Gore prihvata da legalizuje pravni apsurd koji je nastao usvajanjem protivzakonitog Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca i izveštaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Ovakav pristup promjenama zakona definitivno će dovesti do dodatnog gubitka poreskih prihoda i još vise uticati na razvoj nelegalnog tržišta pa je zbog toga neophodno da se izvrši potpuna reforma poreskog zakonodavstva koji direktno pogađa industriju igara na sreću.

Jedini efekat koji se postiže ovakvim ad hoc promjenama zakona je gušenje sportskog klađenja a favorizovanje kazina i priređivača igara na sreću na automatima iz nečijeg ličnog interesa. Na ovaj način se protivustavno ruši funkcionisanje slobodnog tržišta i dovodi do potpunog urušavanja slobode konkurencije između privrednih subjekata u djelatnosti igara na sreću.

Oporezivanje mora biti konkurentno i u skladu sa evropskim zakonodavstvom kako bi priređivači mogli da opstanu jer ovakvom poreskom politikom koja ne postoji nigdje u svijetu dovodi se do gašenja svih onih koji posluju legalno i plaćaju sve poreze u Crnoj Gori.

Ne postoji nikakav osnov, niti razlog za ponovno eksperimentisanje sa ovakvim zakonskim rješenjima koja su neprimjenljiva. Podsećamo u Hrvatskoj poslije samo dva mjeseca primjene sličnog zakona zabelježen je najveći pad poslovanja priređivača i najveći pad poslovanja u istoriji Hrvatske lutrije. Naime po podacima Hrvatske lutrije ukupan pad poslovanja priređivača igara na sreću za dva mjeseca primjene je 19,20 % u odnosu na isti period prošle godine. U Rumuniji primjena ovakvog Zakonskog rješenja nije dala valjane rezultate a dovela je u isto vrijeme do pojave nelegalnog tržišta što je navelo Vladu Rumunije da u kratkom roku predloži ukidanje zakonske odredbe kojom se oporezuje svaki dobitak u igrama na sreću.

Pozivamo poslanike Skupštine Crne Gore da ne pristanu na legalizovanje pravnog apsurda i usvajanje neprimjenjivih izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, već da ispoštuju volju preko 20.000 građana Crne Gore i stave van snage Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica kojim se oporezuju svi dobici u igrama na sreću izraženih u novcu po stopi od 15 %.

Ukidanjem tog zakona stvoriće se uslovi za nastavak finansiranja potreba iz socio – humanitarne delatnosti i lica sa invaliditetom, razvoj sporta, kulture, tehničke kulture I drugih aktivnosti koje se finansiraju kroz budžetske prihode od igara na sreću i aktivnu borbu protiv patološkog kockanja i klađenja.