Vlada  Crne  Gore,  Na pažnju: G-din Milo Đukanović, Predsjedniku Vlade Crne Gore
Ministarstvo finansija Crne Gore,  Na pažnju: Mr. Rašku Konjeviću, Ministru finansija Crne Gore
Uprava za igre na sreću Crne Gore,  Na pažnju: g-đa Milena Savović – Baptista, Direktorica Uprave za igre na sreću
 

Predmet:  Zahtjev za stavljanje van snage Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje kladioničkih igara, objavljenom u Službenom listu Crne Gore broj: 50/2016, od 03.08.2016.godine

Poštovani,

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje kladioničkih igara (u daljem tekstu: “Pravilnik”) je suprotan Zakonu o igrama na sreću jer je pokušao da uredi oblast koja se inače mora urediti Zakonom a ne Pravilnikom.

Pod tehničkim katakteristikama, Zakonom je jasno utvrđeno da se Terminali za igre na sreću mogu postavljati isključivo u posebno uređenim prostorijama, objektima za priređivanje igara na sreću, u ovom slučaju u kladionicama. Nikako se Pravilnikom koji je niži pravni akt od zakona ta oblast – posebno uređenih prostorija, ne može proširivati i odrediti gde se mogu postavljati terminali, pogotovu se ne mogu postavljati u ugostiteljskim objektima niti bilo kojim drugim objektima koji nisu posebno uređeni za tu vrstu djelatnosti i ne ispunjavaju niti i jedan uslov za priređivanje igara na sreću.

Između ostalog Zakon o igrama na sreći zabranjuje ulazak licima mlađim od 18 godina u objekte u kojima se priređuju igre ne sreću. Samim tim ugostiteljski i drugi objekti ne mogu biti mjesta, u kojima se može dozvoliti postavljanje terminala jer u ugostiteljske objekte mogu ući maloljetna lica.

Ono što je Ministarstvo propustilo da uradi je da donese  Pravilnik o tehničkim karakteristikama aparata koji se bez ikakve sertifikacije već više od 2 godine gotovo nekontrolisano postavljaju po Crnoj Gori i utiču na porast nelegalnog priređivanja igara na sreću.

90% kompletnog nelegalnog tržista igra na sreću u Crnoj Gori predstavlja upravo nekontrolisano postavljanje terminala za igre na sreću u objektima koji ne ispunjavaju uslove predviđene Zakonom.

Niko od postojećih priređivača nije konsultovan u vezi ovog propisa i apsolutno ne postoji referentna praksa u regionu, Evropi ili bilo gdje u svijetu na osnovu koje je mogao biti donešen ovakav propis. Apsolutno nigdje na svijetu u preko 100 zemalja koje su regulisale igre na sreću – klađenje, ne postoji ni sličan propis.

Svugdje se terminali za igre na sreću moraju postavljati isključivo u objektima registrovanim za priređivanje igara na sreću.

Ovo je drugi pokušaj da se pravilnikom kao nižim pravnim aktom uređuje oblast koja bi trebala da se uređuje odgovarajućim Zakonom u ovom slučaju Zakonom o igrama na sreću.

Ukoliko Vlada Crne Gore i Minstarstvo finansija ne stave van snage ovaj protivzakonit pravilnik, Montenegro Bet će biti prinuđen da pokrene pred Ustavnim sudom, inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog akta.

Za sve potrebne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Podgorica, 09.08.2016.g