SKUPŠTINA CRNE GORE

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

N/R Predsjedniku Aleksandru Damjanoviću i članovima Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za zakonodavstvo

N/R Predsjedniku Džavidu Šaboviću i članovima Zakonodavnog odbora

Klub poslanika Demokratske partije socijalista

N/R Šefu kluba, Sekretaru, Poslanicima

Klub poslanika Demokratskog fronta

 N/R Šefu kluba, Sekretaru, Poslanicima

Klub poslanika Socijalističke narodne partije

 N/R Šefu kluba, Sekretaru, Poslanicima

Klub poslanika Socijaldemokratske partije

N/R Šefu kluba, Sekretaru, Poslanicima

 Klub poslanika Pozitivne Crne Gore

N/R Šefu kluba, Sekretaru, Poslanicima

 Klub poslanika Bošnjačke stranke

N/R Šefu kluba, Sekretaru, Poslanicima

 Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG

N/R Šefu kluba, Sekretaru, Poslanicima

Ministarstvo finansija

N/R ministru dr Radoju Žuguću

Uprava za igre na sreću

N/R VD g-dinu Marku Ćulafiću

 

PREDMET: Sugestije u vezi Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (16-02/14-4 EPA 525) 

 Poštovani,

 Kao strukovno udruženje priređivača igrara na sreću, obraćamo Vam se povodom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (16-02/14-4 EPA 525). Pomenutim prijedlogom izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica predloženo je da se prihodom od dobitaka od igara na sreću smatra svaki dobitak od igara na sreću koji se oporezuje se po poreskoj stopi od 15%. Dobitak od igara na sreću koji je izražen u novcu a koji se oporezuje po stopi od 15 % i obračunava i obustavlja pri svakoj isplati dobitka ima brojne, izuzetno negativne posljedice po prihode za državni budžet i opstanak legalnog tržišta igara na sreću u Crnoj Gori i to:

 Navedene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica predstavljaju jedinstveno zakonsko rješenje u djelatnosti igara na sreću koje ne postoji nigdje u svijetu. Naime, sam predlog Zakona drugačije tretira dobitke od igara na sreću koji su izraženi u novcu od dobitaka od igara na sreću koji su izraženi u robi, uslugama ili pravima stavljajući na taj način u nervnopravan položaj privredne subjekte. Time se krše pravila konkurencije i ugrožava funkcionisanje slobodnog tržišta u djelatnosti igara na sreću koje će dovesti do ograničavanja, sprečavanja i narušavanja konkurencije među privrednim subjektima. Nije moguće donijeti jedno zakonsko rešenje koje će se primenjivati za dobitke od igara na sreću koji su izraženi u novcu i koje je pri tome nije primenjivo u praksi i ne postoji nigdje u svijetu a primenjivati drugo zakonsko rešenje za isplate dobitaka izraženih u robi, uslugama ili pravima koji predstavlja najsavremenije i jedino moguće zakonsko rešenje. Sa tim u vezi predlažemo da se izjednače svi dobici od igara na sreću i da se za svaki isplaćen dobitak porez na dohodak fizičkih lica plaća prilikom podnošenja godišnje poreske prijave od strane poreskog obveznika.

 Bilo je pokušaja da se uvedu slična zakonska rješenja u nekim državama kojima bi se oporezovao svaki dobitak u novcu a sve u cilju povećanja budžetskih prihoda ali ni jedno zakonsko rješenje koje na ovakav način reguliše porez na dohodak fizičkih lica u igrama na sreću nije dalo željene rezultate jer takva rešenja nijesu primenljiva u praksi. Ne može se praviti zakonodavstvo svojstveno samo Crnoj Gori a zanemariti činjenica da je Crna Gora u procesu pridruživanja EU i da neophodno da zakonska regulativa bude  usaglašena sa zakonskim rješenjima u EU kada je u pitanju ova djelatnost.

Ovakvim zakonskim rješenjem koje će postojati samo u Crnoj Gori, tržište igara na sreću će biti nekonkurentno u odnosu na Evropska rješenja u ovoj oblasti što će dovesti do toga da se igrači neće kladiti kod priređivača igara na sreću u Crnoj Gori već će se kladiti na internet sajtovima stranih priređivača od kojih budžet Crne Gore neće imati nikakvu korist. Kao krajnji rezultat biće drastični pad poreskih prihoda od igara na sreću.

 Zakonskim rješenjem kojim će se oporezovati svaki dobitak u novcu po stopi od 15 % moguća je samo kada je u pitanju veliki dobitak u koje ne spada 90% dobitaka koji su izraženi u novcu.

Svaki igrač u igrama na sreću želi isplatu koja je proizvod njegove uplate i kvote koju je odigrao. Pokušaj da se teret oporezivanja prebaci na igrača pa samim tim i da mu se umanji bilo koji dio njegovog dobitka izraženog u novcu, dovešće do naglog pada broja igrača koji će učestvovati u igrama na sreću kod priređivača u Crnoj Gori.

 Nema nikakvog osnova a ni razloga neprekidno eksperimentisati sa zakonskim rješenjima koja su neprimjenljiva a koja redom izuzetno teško pogađaju djelatnost igara na sreću. Predlažemo da zakonodavac uzme u obzir zakonska rješenja u razvijenim evropskim državama koja su u ovoj oblasti dale najbolje rezultate kako za povećanje budžetskih prihoda tako i za uspješno poslovanje priređivača igara na sreću.

 Kao strukovno udruženje spremni smo da zajedno sa Skupštinom Crne Gore i Ministarstvom finansija Vlade Crne Gore dođemo do zakonskog rješenja koje je u skladu sa Evropskom praksom i  zakonskim rješenjima  u ovoj oblasti.

 U prilogu Vam dostvaljamo Dopis RGA (Remote Gambling Association) kao najveće svetske asocijacije online priređivača igara na sreću, posato ministru finansija Crne Gore gospodinu dr Radoju Žugiću.

Unaprijed zahvalni,

Podgorica, 03.10.2014.g.                                                                            MONTENEGRO BET