Na osnovu člana 64 stav 2 Zakona o igrama na sreću (»Službeni list Republike Crne Gore«, broj 52/04) Ministarstvo finansija donosi:

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu opremljenosti za obavljanje tehničkog pregleda automata i stolova za igre na sreću.

Član 2

Ovlašćenje za utvrđivanje tehničke ispravnosti automata i stolova za igre na sreću može dobiti ono pravno lice  koje ne priređuje igre na sreću i ne iznajmljuje automate i stolove za igre na sreću, a ispunjava uslove utvrđene ovim pravilnikom.

Član 3

Uz zahtjev za dobijanje ovlašćenja iz člana 2 ovog pravilnika, koji se podnosi organu nadležnom za igre na sreću, pravno lice – podnosilac zahtjeva prilaže:

rješenje o upisu u Centralni registar privrednog suda sa svim prilozima i promjenama;

potvrdu o dodjeli PIB-a:

dokaz o posjedovanju opreme za obavljanje tehničkog pregleda automata  i stolova za igre na sreću;

potvrdu o zaposlenim licima osposobljenim za obavljanje tehničkog pregleda automata i stolova za igre na sreću, uz uslov da se među njima nalazi najmanje jedan inženjer elektrotehnike sa najmanje višom stručnom spremom.

Član 4

Pravno lice koja dobije dozvolu za obavljanje tehničkog pregleda automata i stolova za igre na sreću, mora:

stručno obavljati tehnički pregled;

blagovremeno obavljati tehnički pregled;

sarađivati sa nadležnim organom za igre na sreću i ostalim ovlašćenim licima;

čuvati poslovnu tajnu;

snositi odgovornost za obavljeni posao.

Član 6

Pravnom licu kome je dato ovlašćenje za obavljanje tehničkog pregleda automata i stolova za igre na sreću, ministar finansija oduzima ovlašćenje ako prestane da ispunjava uslove za obavljanje poslova propisanih ovim pravilnikom.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Republike Crne Gore«.

Broj:   

Podgorica, 18. februara 2005. godine

                                                                                          MINISTAR FINANSIJA

                                                                                                 mr Igor Lukšić