Netacne informacije plasirane u cilju lobiranja jedne Austrijske kompanije u namjeri unistenja sportskog kladjenja u Crnoj Gori

Povodom članka koji je objavljen na portalu Standard dana 18.02.2019.godine

Moramo konstatovati da je u pitanju plasiranje tipično lobistickog novinskog članka, koji obiluje netačnim informacijama,  sa ciljem prikrivanja stvarnih namjera austrijske kompanije. Ta kompanija već godinama ima za cilj uništenje okruženja u kome legalno posluju kladionice, i to isključivo radi uspostavljanja monopolskog položaja na tržištu i nametanja klađenja na aparatima kao jedinog oblika priređivanja igara na sreću.

U skladu sa novinarskim etičkim kodeksom koji postoji svuda u svijetu, svaki novinar bi trebalo da najprije provjeri informacije koje želi da objavi, istraži djelatnost kojom se u članku bavi i tek nakon toga napiše tekst, u skladu sa svojim slobodnim novinarskim uvjerenjem.

U...

Detaljnije

USPJEŠNO ZAVRŠEN PROGRAM EDUKACIJE ZAPOSLENIH O PREVENCIJI MALOLJETNIČKOG KOCKANJA I KLAĐENJA U ORGANIZACIJI JU KAKARICKA GORA I MONTENEGRO BET

Udruženje priređivača igara na sreću Montenegro Bet uspješno je realizovalo projekat saradnje sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica specijalizovanom za bolesti zavisnosti, kojim je više od 400 zaposlenih iz kompanija članica Udruženja prošlo posebnu obuku za sprečavanje i rano prepoznavanje simptoma patološkog kockanja i klađenja.

Ovaj projekat, prvi takve vrste koje neko udruženje aktivno u sektoru igara na sreću sprovodi u Crnoj Gori, predstavlja uvod u širu kampanju članica Montenegro Bet sa ciljem implementiranja najviših evropskih standarda korporativne društvene odgovornosti, podizanja svijesti o rizicima od zavisnosti od igara na sreću, kao i promovisanja aktivnih mjera stroge prevencije maloljetničkog kockanja ...

Detaljnije

MONTENEGRO BET predstavio Crnu Goru na Konferenciji pod nazivom European Gaming Congress Ljubljana 2018

MONTENEGRO BET, kao udruženje legalnih priređivača igara na sreću u Crnoj Gori i ravnopravni član Evropskog udruženja priređivača EUROMATa iz Brisela, predstavljao je Crnu Goru, na Kongresu pod nazivom European Gaming Congress koji se održao u Ljubljani, 16.10.2018.godine.

Na Konferenciji European Gaming Congress je prisustvovao veliki broj eksperata i regulatora iz cijele EU kao i predstavnici EUROMAT i ostalih  udruženja iz industije igara na sreću.

Jedan od govornika na panelu za predstavljanje Balkana i jugoistočne Evrope bila je Tatjana Šćepanović Generalni sekretar Montenegro Bet...

Detaljnije

Američki Vrhovni sud legalizovao sportsko klađenje u svim saveznim državama SAD

Potvrda stavova Montenegro Bet da sportsko klađenje ne treba zabranjivati već ga treba precizno pravno regulisati.

Američki Vrhovni sud kao najviša sudska instanca u SAD, je 14.maja ove godine proglasio neustavnim zabranu sportskog klađenja i tako omogućio svim saveznim državama u SAD da zakonima regulišu ovu vrstu igara na sreću.

Montenegro Bet pozdravlja ovakvu odluku američkog Vrhovnog suda, koja predstavlja potvrdu naših stavova  da sportsko klađenje ne treba zabranjivati već ga treba precizno pravno regulisati. Zabrana sportskog klađenja može dovesti samo do bujanja nelegalnog tržišta – u SAD nelegalno tržište je procijenjeno na preko 150 milijardi dolara godišnje...

Detaljnije

Uprava za inspekcijski nadzor – Odsjek za inspekciju za igre na sreću ne čini nista povodom nelegalnog tržišta igara na sreću

Pozdravljamo navode Uprave za inspekcijski nadzor koji su objavljeni u dnevnom listu Pobjeda,
jer oni dokazuju tačnost svega što Udruženje  Montenegro Bet tvrdi već mjesecima.

Uprava za inspekcijski nadzor – Odsjek inspekcije za igre na sreću, već mjesecima pokušava
da napravi privid da navodno preduzima sve aktivnosti koji se odnose na kontrolu nelegalnih priređivača i suzbijanju nelegalnog tržišta u igrama na sreću. Međutim u saopštenjima koja objavljuju vidi se da suštinski kontrola i ne postoji, da se sve odvija na štetu legalnih priređivača kao i budžeta Crne Gore a posredno na štetu svih korisnika koji svoja prava ostvaruju od prihoda u igrama na sreću.

U svom saopštenju od 23 novembra 2017 godine Uprava za inspekcijski nadzor je objavila da je nakon sproved...

Detaljnije

Medijska manipulacija od strane nelegalnog tržišta

Nije problem u objektima koji imaju Ugovor o koncesiji za terminale već više stotina nelegalnih terminala u objektima širom Crne Gore

Udruženje priređivača igara na sreću “Montenegro Bet” u namjeri da pomogne nadležnim državnim organima u suzbijanju nelegalnog tržišta, te smanjenju sive ekonomije i uvođenju reda u industriji igara na sreću u više navrata je obavještavalo državne organe o postojanju vise stotina lokacija na kojima se nelegalno priređuju igre na sreću. Ukazivali smo i na  finansijsku štetu koju trpi budžet Crne Gore a koja po našim procenama iznosi od 500,00€ – 600,00€ na mjesečnom nivou po objektu odnosno da privredni subjekti koji nelegalno priređuju igre na sreću na godišnjem nivou izvrše utaju poreza u iznosu od skoro 3 miliona Eura.

Detaljnije

Saopštenje za javnost: Nelegalno tržište organizuje lažne prijave protiv legalnih priređivača

Osvetničko ponašanje glavnog inspektora Uprave za inspekcijski nadzor Miodraga Stojanovića, u pokušaju zastrašivanja legalnog tržišta igara na sreću kako bi odustali od ukazivanja na nesavjestan rad Glavnog inspektora i protivzakonito postupanje.

Nakon upućivanja brutalnih prijetnji fizičkom likvidacijom i bombaškim napadima predstavnicima i članicama Udruženja Montenegro Bet, nelegalni priređivači koji na godišnjem nivou utaje više miliona eura poreza, sada su krenuli sa upućivanjem besmislenih prijava protiv legalnih priređivača a sve uz pomoć glavnog inspektora Uprave za inspekcijski nadzor Miodraga Stojanovića protiv koga je podnijeta Krivična prijava zbog nesavjesnog rada u službi.

Glavni inspektor Miodrag Stojanović koji je omogućio bujanje nelegalnog tržišta ...

Detaljnije

Reagovanje na članak “Racković: Potreban zakon po ugledu na EU”

Povodom članka: “Racković: Potreban zakon po ugledu na EU ” objavljenog u novinama “Vijesti”, dana 23.10.2017.godine

Montenegro Bet srdačno pozdravlja odluku kompanije “Vezuv” d.o.o.  da se uključi u borbu protiv nelegalnog tržišta i da svoj aktivan doprinos zajedničkoj borbi protiv nelegalnog i maloljetničkog kockanja.

Nadamo se da ce obećanja direktorice biti ispunjena i da se ubuduće terminali kompanije “Vezuv” d.o.o. neće nalaziti na spiskovima nelegalnih priređivača koji se objavljuju u medijima, te da ih ubuduće nećemo nalaziti po ugostiteljskim objektima i drugim javnim objektima, čineći ih lako dostupnim maloljetnicima.

Željeli bi iskoristiti ovu priliku da gospođi Racković ponovimo da članice udruženja Montnenegro Bet-a nemaju ništa protiv terminala kao sreds...

Detaljnije

Započeo projekat “Neka igra ostane igra – prevencija patološkog kockanja”

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i Udruženje ,,Montenegro Bet” započeli su sprovođenje projekta ”Neka igra ostane igra – prevencija patološkog kockanja

Odgovorno priređivanje igara na sreću, prevencija kao i zaštita maloljetnika je prioritet u poslovanju članica Udruženja.

 

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i Udruženje privrednih društava priredjivača igara na sreću ,,Montenegro Bet” su započeli  sprovođenje projekta edukacije zaposlenih u kompanijama članicama Udruženja ”Neka igra ostane igra – prevencija patološkog kockanja”.

photo 6

Na ovaj način nastavljamo započetu saradnju sa JU Kakaricka gora kroz organizovanje edukac...

Detaljnije

Podnijeta Krivična prijava protiv glavnog inspektora službe za inspekcijski nadzor zbog nesavjesnog rada u službi

Ukoliko inspektori službe za inspekcijski nadzor ne stanu na put širenju nelegalnog tržišta doći će do zatvaranja više stotina legalnih objekata i bez posla će ostati više hiljada radnika. Pozivamo policiju da što prije riješi skandalozni slučaj brutalnih prijetnji smrću legalnim priređivačima.

Inspektori Uprave za inspekcijski nadzor i dalje odbijaju da adekvatno postupe po zakonu, i uklone terminale za klađenje iz objekata koji nemaju koncesiju za priređivanje igara na sreću. Svojim nečinjenjem, oni su saučesnici u pospješivanju nelegalnog tržišta terminala za klađenje.

Sistem funkcioniše tako što inspektori Uprave za inspekcijski nadzor čija je nadležnost kontrola tržišta igara na sreću, dobiju prijavu koja je potkrijepljena dokazima da se u nekom objektu nelegal...

Detaljnije