Aktivnosti Skupštine i Ministarstva Finansija u dobrom pravcu. U skladu sa inicijativom 20.000 građana, izmijeniti dodatno porez na dohodak fizičkih lica. Sačuvati konkurentnost domaćih operatera. Pokrenuti dijalog i izmijeniti Zakon o igrama na sreću.

  Pozdravljamo poslednje zakonsko rješenje Zakon o PDV-u,  koje  je dijelom omogućilo opstanak legalne industrije igara na sreću u  Crnoj Gori, i što je poslije dužeg vremena uslišen zahtjev preko 15.000 građana koji su zahtijevali opstanak 3000 radnih mjesta i ukidanje ove jedinstvene odredbe koja je prijetila zatvaranju naše industrije.Takođe smo potpuno zadovoljni naporima Uprave za igre na sreću u dijelu povezivanja svih priređivača u jedinstveni informacioni sistem čime će naše poslovanje postati transparetno i gdje će javnost imati na uvid činjenice umjesto dosadašnjih raznih “misterija” koje su bile plasirane kroz medije. Javnost će moći da vidi, da je naša industrija kao i svaka druga i da se trenutno borimo za opstanak i pokušavamo da sačuvamo naše poslovanje do pronalaska rješenja za nemoguću situaciju u kojoj se nalazimo.

 Trenutni skup poreskih nameta u Crnoj Gori je potpuno nezabilježen u bilo kojoj drugoj djelatnosti bilo gdje na svijetu.

 Ukupan efekat svih poreskih nameta prevazilazi svu matematičku logiku, i nema uporišta ni u jednoj ekonomskoj teroriji niti praksi.

 Bez obzira na uništavajuće ukupno dejstvo primjene ovih zakonskih rješenja, cijelu situaciju pogoršava činjenica, da je svaki pojedinačno od ovih zakona,ili potpuno sam po sebi destruktivan, ili ako to nije, onda se nalazi na gornjoj granici ekonomske podnošljivosti od strane priređivača.

 Pozivamo zakonodavce da pokažu još jednom razumijevanje i učine dodatni napor imajući u vidu našu posljednju inicijativu koju je potpisalo preko 20.000 punoljetnih gradjana, (skupljenih za samo 3 dana) i da isprave problem koji je nastao pogrešnim tumačenjem prirode poreza na dohodak fizičkih lica u dijelu koji se odnosi na igre na sreću.

  •  Način na koji je ovaj porez zamišljen jeste pogrešan i loš prvo za igrače, a konsekventno i za priređivače kao i za samu državu.
  •  Igračima se ne smije odbijati ništa kako od uloga tako i od dobitka jer u tom slučaju igrači će se preseliti na strane internet sajtove i kod nelegalnih priređivača gdje ovako zamišljenih poreza Domaći legalni sajtovi, neće biti konkurentni.

 Ovim porezom se nama nameće obaveza, da umanjujemo dobitak igračima, čime te iste igrače gubimo i time smanjujemo obim našeg poslovanja.

 Samim tim, legalnim priređivačima će posao znatno opasti a država Crna Gora ostati bez stabilnih budžetskih prihoda jer ćemo imati masovan odliv novca u Veliku Britaniju Maltu, Gibraltar, Bosnu i Hercegovinu  i ostale.

 Naši zakonodavci su potpuno pogrešno protumačili, a samim tim i primijenili ovaj porez, i predvidjeli su da on treba da bude još samo jedan u nizu poreza koje industrija igara na sreću u Crnoj Gori treba da plaća, što nije tačno jer ovaj zakon svugdje u svijetu ima potpuno drugačiju namjenu i primjenu.

 Ovakav sličan porez postoji u EU međutim, on se ne odnosi na priređivače nego samo na jako mali broj igrača koji su profesionalni kockari i žive od tog posla, kako bi na zakonit način mogli svoj novac da stiču. Oni sami stiču pravo da na kraju godine prijave sve svoje prihode i gubitke kako bi na razliku platili porez i dalje koristili slobodno svoj novac. Pogrešnim tumačenjem i primjenom ovog zakona, kod nas se pokušava izvršiti oporezivanje svakog pojedinačnog dobitka odnosno igrača i time nanosi jako težak udarac učesnicima i priređivačima.

 Aktivnosti učesnika se sastoje iz niza kontinuiranih opklada, koje su nekada dobitni a nekada gubitni i tek se poslije izvjesnog vremena, min. 6-12 mjeseci može praviti kalkulacija o uspješnosti u učestvovanju u ovoj vrsti zabave. Svugdje u EU je usvojen princip od 12 mjeseci za pravljenje presjeka po ovom osnovu i samim tim mi želimo primjenu zakonodavstva koje funkcioniše u najvećem broju zemalja EU uspješno već više godina, a kod nas je propisano u dijelu dobitaka koje se odnose na dobitke u robi, pravima i uslugama.

 Preko 20.000 punoljetnih građana Crne Gore, je svojim potpisima tražilo izjednačavanje oporezivanje dobitaka u novcu sa rješenjem koje je predviđeno za robe usluge i prava, jer je to jedino savremeno EU rješenje.

 Dok se sve druge zemlje bore do privuku što više stranih operatera kod sebe a samim tim i novac igrača, kod nas se konstatno donose mjere koje idu u suprotnom pravcu. Mi zakonskim mjerama, težimo zatvaranju naših kompanija i odlivu novca ka stranim operaterima.

 Niko još nije uspio bilo kakavim tehničkim i zakonskim mjerama da spriječi igrače da se klade gdje god žele i zato sve ozbiljne zemlje umjesto da gube vrijeme smišljajući nemoguće mjere, ustvari pokušavaju da stvore najbolje uslove za organizatore i samim tim i za sopstvene prilive novca.

Mnoge EU zemlje su zbog konkuretnosti na globalnom tržištu stigle do tačke da su propisale maksimalne iznose poreza koji se na ime priređivanja igara na sreću može platiti. Tako na primjer na Malti postoji gornja granica plaćanja poreza na igre na sreću od 450.000 EUR godišnje, koje ako platite u januaru, za tekuću godinu više nemate nijednu obavezu po pitanju priređivanja igara na sreću.

 Uvidom u plaćanja naših priređivača može se vidjeti da dobar broj već plaća toliki i veći iznos, a sigurno se ne možemo porediti ni po kom osnovu sa velikim internacionalnim organizatorima koji posluju koristeći Maltu kao sjedište poslovanja.

 Montenegro Bet smatra da je potrebno izmijeniti Zakon o igrama na sreću i da se na jednistven način urede sve obaveze koje priređivači imaju po osnovu priređivanja igara na sreću. Pozivamo Ministarstvo Finansija da završi posao i nastavi sa održavanjem sjednica Radne grupe formirane u cilju izrade novog Nacrta predloga zakona.

 Želimo da konferencija koju organizujemo u utorak 24.02. u Podgorici, bude mali doprinos u tom smislu i da nakon naše konferencije kompletan dalji dijalog, preselimo u zvanične institucije, kako bi zajednički došli do efikasnog rješenja.

 Pozvali smo najveće Evropske eksperte da nam pomognu u predstojećem poslu i uz želju da im pokažemo maksimalno gostoprimstvo za vrijeme boravka u našem gradu, želimo da ozbiljnim pristupom kroz učešće na konferenciji pokrenemo diskusiju i ostvarimo napredak.