Udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “Montenegro Bet” je dana 09.03.2015. godine podnijelo Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak  fzičkih lica kojim se oporezuje svaki dobitak izražen u novcu u igrama na sreću po stopi od 15 %, čime se uvodi nezabilježeno zakonsko rješenje koje nije moguće primijeniti. Ovim Zakonskim rješenjem se na različit način tretiraju dobici koji su izraženi u novcu od dobitaka koji su izraženi u robi, stvarima ili pravima čime se ugrožava funkcionisanje slobodnog tržišta i favorizuju privredni subjekti koji isplaćuju dobitke izražene u robi, stvarima ili pravima.

Zbog ovakvih zakonskih rješenja bićemo prinuđeni da pribjegnemo zatvaranju objekata gdje se potencijalno ugrožavaju radna mjesta oko 3000 ljudi koji rade u industriji igara na sreću, a Crna Gora će ostati bez stabilnih budžetskih prihoda.

 Igračima se ne smije odbijati ništa kako od uloga tako i od dobitka jer će se u tom slučaju igrači preseliti na strane internet sajtove, kod nelegalnih priređivača gdje ovako zamišljenih porez nema. Domaći legalni sajtovi u tom slučaju neće biti konkurentni.

Ističemo primjer Hrvatske u kojoj je od 01. januara 2015. godine od kada je počela primjena oporezivanja svih dobitaka u igrama na sreću za samo mjesec dana primjene, potpuno uništena industrija igara na sreću jer su pojedine  kompanije izgubile i do 27% svog prometa.

Primjenom ovakovog zakonskog rješenja i daljim urušavanjem legalnih priređivača stvoriće se loš privredni ambijent u kojem će se kompletna djelatnost preseliti u sivu zonu – nelegalno tržište. U igrama na sreću to znači, stvaranje ambijenta za masu negativnih pojava koje se prvenstveno ogledaju u nemogućnosti odgovornog priređivanja i kontrole nad zaštitom maloljetnika u igarama na sreću kao i nemogućnost aktivne borbe protiv patološkog kockanja i klađenja. Nije to samo budžetski gubitak novca, to je  mnogo ozbiljnija stvar koja za sobom nosi  mnogo šire društvene posljedice.

Na kraju treba istaći da ukoliko Crna Gora zbog svega ovoga natjera priređivače da zatvore svoje kompanije, ona neće biti u mogućnosti da nastavi fnansiranje potreba iz socio – humanitarne djelatnosti i lica sa invaliditetom, kao i razvoj sporta, kulture i tehničke kulture i drugih aktivnosti koje se finansiraju kroz budžetske prihode od igara na sreću.

Na osnovu svega gore navedenog molimo sudije Ustavnog suda da Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fzičkih lica proglase neustavnim  i na taj način omoguće opstanak legalne industrije igara na sreću, fnansiranje potreba iz socio – humanitarne djelatnosti i lica sa invaliditetom, razvoj sporta, kulture i drugih aktivnosti koje se fnansiraju kroz budžetske prihode od igara na sreću i aktivnu borbu protiv patološkog kockanja i klađenja.