MINISTARSTVO FINASIJA CRNE GORE

PREDMET: INICIJATIVA ZA IZRADU NACRTA NOVOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Poštovani,

Obraćamo vam se ovom Inicijativom jer smo mišljenja da su se stekli uslovi za donošenje novog Zakona o igrama na sreću, sa razloga što  je sada važeći Zakon prevaziđen, brzim mijenjanjem tehnologije koja podržava pojedine igre na sreću, te što se pokazalo da su pojedne norme iz ovog Zakona neprimenjive u realnom životu.

Udruženje „MONTENEGRO BET“  je na stanovištu, da se izmjenama i dopunama Zakona, koje nijesu prošle skupštinsku proceduru, nebi kvalitetno uredila oblast igara na sreću, koja predstavlja veoma važan javni interes, ali i interes priređivača igara na sreću.

S’ obzirom da je jedan od ciljeva našeg udruženja ostvarenje partnerskog odnosa sa nadležnim državnim organima, u cilju legalnog priređivanja igara na sreću, te kako bi iskustva iz prakse, koje ima naše udruženje, a  koje broji 11 priređivača igara na sreću, mogla biti od koristi obrađivačima Zakona, molimo vas da, ukoliko prihvatite ovu inicijativu, pozovete našeg predstavnika da učestvuje u izradi  nacrta novog Zakona o igrama na sreću.

U Podgorici, 06.06.2012.                                     MONTENEGRO BET

                                                                         ________________________

                                                                                 PREDSJEDNIK