MINISTARSTVO  FINANSIJA CRNE GORE

N/R ministru finasija dr Milorad Katniću

UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

N/R direktoru Uprave mr Aleksandru Moštrokolu       

DOPUNSKA PRIMJEDBA NA  NACRT ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Poslije javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću održane dana 04.10.2011. godine, iskristalisan je zajednički stav svih učesnika u raspravi da je imperativ da se maloljetnicima ne dozvoli učešće u igrama na sreću i želimo da istaknemo da u potpunosti podržavamo napore države da se riješi ovaj problem.

U tom smislu od našeg Udruženja je potvrđeno da svi priređivači igara na sreću su stava da odredba o udaljenosti objekata za priredjivanje igara na srecu od vaspitno obrazovnih ustanova ne rješava ovaj problem, a na samoj raspravi nijesmo dobili nijedan dokaz o povezanosti problema maloljetnicke kocke i udaljenosti  objekata u kojima se odvija priredjevanje igara na sreću. Mi smo dostavili kanadsku studiju „Maping the prevalence of problem gambling and its association with treament accessibility and proximity to gambling venues“ iz koje se vidi da lokacija objekata za priredjivanje igara na sreću nema direktnog uticaja na problem maloljetne kocke.

Iz samog Predloga se ne vidi konkretan cilj i smisao, a pretpostavka je da bi ovaj Predlog trebao da otkloni negativan uticaj igara na sreću, koji se odnosi na učestvovanje u igrama na sreću lica mladjih  od 18 godina. Ukoliko je nacrtom predvidjeno da je zabranjen ulazak maloljetnih lica u objekte za priredjevanje igara na sreću smatramo da je odredba o udaljenosti suvisna, jer bi u tom slučaju trebalo zabraniti i legalan rad svih trafika, prodavnica i ugostiteljskih objekata koji se nalaze bliže od 250m od vaspitno školskih ustanova da bi se riješio problem maloljetnog konzumiranja alkohola i duvanskih proizvoda, što je jasno da nije potrebno uraditi jer  ne dovodi do rješenja ovih problema .

Pretpostavljamo da je namjera bila da se otklone negativnosti u igrama na sreću koje se uzrokuju učešćem licima mlađim od 18 godina, ali ovaj predlog ima  kategoriju dodatnih administrativnih procedura, biznis barijera i dodatnih finansijskih troškova, pri čemu se problem ucestvovanja u igrama na sreću maloljetnih lica uopšte ne rješava.

Takodje zelimo da naglasimo da se iz javne rasprave nametnuo zaključak da se ovaj problem ne rješava na način da objekti u kojima se priredjuju igre na sreću moraju biti udaljene 250 metara od škole, a posebno ne iz razloga što te isti objekti mogu biti na 10 metara udaljenosti od mjesta stanovanja maloljetnika, a na 500 metara od škole, ili pak na dovoljnoj udaljenosti od škole, ali na putu od kuće do škole. Takođe se postavlja pitanje, da li je postignut cilj ove odredbe ukoliko imamo slučaj udaljenosti sportske kladionice na 251 metar od školskog objekta, ali koji je vidljiv iz dvorišta škole i/ili gravitira školskom dvorištu, ili je ipak maloljetno lice koje se igra u dvorištu škole zaštićeno od svih negativnih uticaja, ukoliko se sportska kladionica nalazi na 150-200 metara od škole, ali se između objekta i škole nalazi blok zgrada, te nije vidljiva iz školskog objekta.

Kako je novim Nacrtom zakona predloženo da se maloljetnim licima zabranjuje ulazak u objekte za igre na sreću, te kako je u raspravi zaključeno da sličnih ograničenja nema kako za prodavnice alkohola i cigareta, tako i za druge zabranjene artikle za maloljetnike, to je jasno da bi norma člana 3a Zakona, ukoliko bi ostala neizmijenjena, zapravo, predstavljala biznis barijeru, protiv kojih se bori i zakonodavac, a problem ostaje neriješen.

Naime dolazimo do činjenice da je u manjim gradovima, ali i u Podgorici, veoma teško otvoriti objekat za igre na srecu, a da ne bude 250 metara udaljena od školske ustanove. Činjenica je da je gustina škola u Podgorici, zaista velika (posebno u dijelu „Preko Morače“), a u manjim gradovima se i škola i sve druge institucije nalaze, praktično u prečniku od tih 250 metara (Danilovgrad, Andrijevica, Plužine, itd) te ukoliko bi ostala nepromijenjena ova odredba u Zakonu, to će neminovno dovesti do zatvaranja velikog broja legalnih objekata, prema našim projekcijama preko 100 objekata, što će u krajnjem imati za posledicu gubitak velikog broja radnih mjesta, gubitka u državnom budžetu, direktnom gubitku u poslovanju priređivača, a efikasnost te mjere neće dati nikakve rezultate. S obzirom da je u Srbiji trenutno ovo ograničenje na 200 metara, ostaje nelogičnost ove odredbe da u Crnoj Gori bude na 250 metara s obzirom na teritorijalnu površinu ove dvije države kao i razloga nesrazmjerne teritorijalne velične pojedinih gradova između Srbije i Crne Gore.

Kod ovakvog stanja stvari, Udruženje  „Montenegro Bet“ predlaže da se, za početak napravi kompromis, te da se  izmijeni odredba člana 3a Zakona, na način što će se razdaljina na kojoj je dozvoljeno otvoriti objekat za priredjivanje igara na sreću utvrditi na 150 metara od vaspitno školskih ustanova. Na ovaj način će se makar smanjiti ova biznis barijera, a neće imati negativan efekat na intenciju zakonodavca da onemogući  učešće u igrama na sreću licima mlađim od 18 godina.

Takodje želimo da se predvidi u Zakonu da se i priredjivači igara na sreću uključe u borbu protiv stvaranja zavisnosti od kockanja putem kampanja i štampanih flajera, kao i da predvide obuku svojih zaposlenih za prepoznavanje ove bolesti.

„Potvrdu o udaljenosti iz stava 2 izdaje nadležni organ lokalne samouprave“ je takođe potencijalni problem, jer nije definisano koji je to nadležni organ odgovoran za izdavanje potvrde i da li sve lokalne samouprave imaju organ koji izdaje potvrde takve vrste. Iz našeg dosadašnjeg iskustva brojne su lokalne samouprave koje nemaju organ koji je ovlašćen za izdavanje potvrda o udaljenosti.

Na osnovu izloženog, a na osnovu održane javne rasprave, na kojoj smo korektno prezentirali naše stavove i primjedbe na Nacrt zakona o igrama na sreću, smatramo da će radna grupa uzeti u razmatranje ovaj predlog, te donijeti pozitivan zaključak i inkorporirati ga u Predlog Zakona, koji će ići na usvajane u Skupštinu Crne Gore.

Broj registrovanih sportskih kladionica u Crnoj Gori se trenutno kreće oko 400 objekata. Na osnovu zaključaka sa sjednica, Udruženje „Montenegro bet“ raspolaže informacijom da postoji interesovanje oko 300 sportskih kladionica koje su zanteresovane za mogućnost  dobijanja saglasnosti za registrovanje automat aparata u sportskim kladionicama.

Razlog za ovaj dodatni način poslovanja u sportskim kladionicama jeste lošije poslovanje posljednjih godina. Prema našim informacijama ovakav način poslovanja je dozvoljen u drugim zemljama, na primjer: Srbija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Hrvatska.

S obzirom da je prvi i osnovni cilj Udruženja potpuna legalizacija industrije igara na sreću, „Montenegro bet“  takodje se zalaže i za stvaranje uslova fer konkurencije.

Upravo iz razloga postojanja fer konkurencije na tržištu igara na sreću, predlog jeste da se uradi klasifikacija automat aparata ili ograniči broj aparata koji se može registrovati u jednoj sportskoj kladionici, a koji bi se krećao od 2 do 5 automat aparata.

Zaključak tj. prednosti za prihvatanje ovog predloga su sljedeće:

Država Crna Gora ubira dodatni prihod po osnovu koncesione naknade jer se koncesiona naknada inače obračunava po komadu registrovanog automat aparata, a ne po automat klubu;

Ukida se mogućnost ilegalnog privredjivanja igara na sreću na automat aparatima (postavljanje po kaficima, lokalima), te se u potpunosti obezbjedjuje izlazak iz sive zone, a samim tim se utiče na smanjenje stope kriminala i ostalih negativnosti koje proističu iz postojanja crnog tržišta;

Tržište igara na sreću posluje po principu fer konkurencije jer limitiranjem automat aparata u sportskim kladionicama registrovani Automat klubovi nijesu ugroženi;

Sportske kladionice dobijaju mogućnost dodatne zarade koja bi služila za podmirenje fiksnih troškova u periodu slabe ponude (ljetnji mjeseci),;

Stvara se mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, te time utiče na smanjenje stope nezaposlenosti i dodatnog ubiranja poreza i doprinosa za novozaposlene radnike.

Stav Udruženja „Montenegro bet“  je da svi priredjivači treba da plaćaju obaveze prema Državi srazmjerno ukupnom profitu koji ostvare, te stoga ovo Udruženje predlaže da se obračun koncesije vrši na principu varijabilnog dijela sa obaveznim povezivanjem svih priredjivača na on-line sistem Uprave za igre na sreću i spremni smo da učestvujemo u izradi sa našim kapacitetima (ljudski kapital-znanje naših stručnih ljudi, softver,…) u izradi istog.

Takodje insistiramo na zaštiti legalnih priredjivača od strane nelegalnih internet priredjivača, koji nanose ogromnu štetu Državi Crnoj Gori, nama legalnim priređivačima, ali najveću štetu nanose  našoj djeci, koja u najvećoj mjeri svoje slobodno vrijeme provode pored računara  sa potpunim pristupom internet stranicama nelegalnih priredjivača  koji se slobodno reklamiraju u crnogorskim medijima, bez obzira  što nijesu registrovani za tu vrstu priredjivanja igara na sreću. Ovaj Nacrt Zakona nije predvidio potpunu zaštitu od ovakvog nelegalnog priredjivanja, već naprotiv kaznena odredba za nelegalno internet priredjivanje je istog iznosa kao i mjesečna koncesiona naknada ili kazna u slučaju kašnjenja plaćanja te koncesione naknade, te ce ova odredba u velikom dijelu doprinijeti povećavanju  nelegalnog tržišta interent klađenja.

Iz svega proizilazi zaključak da je potrebna izrada potpuno novog Zakona koji će biti u skladu sa našim tržištem, težiti ostvarivanju opštih ciljeva i štiti legalne priredjivače. Izrada novog Zakona mora uključiti u svom timu i same priredjivače, jer samo timskim radom i partnerskim odnosom svih strana se može postići zadovoljstvo i zaštita opšteg interesa.

U Podgorici, 04.11.2011.                 „ M O N T E N E G R O   B E T“

“Sporting group” doo

“Lob company” doo

“Multimat” doo

“Williams” doo

“Magnus company” doo

“Lakićević trade” doo

“Champions” doo

“Mirage” doo

“Premier – Montenegro” doo

“Marković grand company” doo

“Notorno” doo

“Vezuv” doo