Međunarodna stručna konferencija u Crnoj Gori

First International Legal Conference in Podgorica – ILCP 2015

 

11:00 – 13:30 OPOREZIVANJE DOBITAKA IGRAČA U CRNOJ GORI I REGIONU U KOMPARACIJI SA EU ISKUSTVIMA

 • Uvodna riječ – Aleksandar Špadijer, predsjednik Udruženja privrednih društava za priređivanje igara na sreću “Montenegro Bet”koje je pokretač prvog projekta borbe protiv bolesti zavisnosti u igrama na sreću i inicijator izmjene propisa kojima će se unaprijediti borba protiv bolesti zavisnosti u ovoj djelatnosti u Crnoj Gori.
 • Porez na dobitak igrača u igrama na sreću u Evropskoj uniji
  • Evropski ekspert dr Antony Axisa, bivši direktor Uprave igara na sreću na Malti, pisac najpoznatijeg zakona u Evropi koji reguliše online klađenje.
 • Iskustva u primjeni poreza na dobitak igrača u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji
  • Britanski ekspert Sue Rossiter, direktor za kreiranje projekata, pravila i procedura u okviru najvećeg Evropskog udruženja online priređivača igara na sreću čiji su članovi najveće svjetske kompanije poput William Hill, Ladbrokes i Bet 365.
 • Iskustva Grčke i sporovi sa EU u dijelu zakona koji reguliše online klađenje a koji se tiče oporezivanja dobitaka od igara na sreću
  • Ekonomski ekspert Nikos Roumnakis, koji se bavi implementacijom zakona u igrama na sreću u Grčkoj, bivši direktor Hellenic Horse Racing Organization koja se nalazi u okviru Ministarstva finansija Grčke.
 • Pravci u razvoju jedinstvenog zakonskog rješenja u okviru EU koji reguliše online klađenje sa posebnim osvrtom na porez na dobitak u igrama na sreću
  • Evropski pravni ekspert iz Brisela Pieter Paepe, bivši saradnik Briselskog univerziteta koji se bavio istraživanjem prava Evropske unije i pisac više naučno stručnih radova iz oblasti oporezivanja i online klađenja u EU.
 • Predsjednik Odbora za ekonomiju budžet i finansije Skupštine Crne Gore – Aleksandar Damjanović.
 • Zakonodavni i institucionalni okvir industrije igra na sreću Crne Gore
  • Predstavnik Ministarstva finansija Crne Gore Novo Radović, Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem

13:30 – 14:15  Ručak / pauza ka kafu

14:15 – 17:00 ZAKON O IGRAMA NA SREĆU, EVROPSKA I REGIONALNA ISKUSTVA I BUDUĆI PRAVCI RAZVOJA

 • Predstavnik Ministarstva finansija – mr Bojana Bošković, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta
 • Predstavnik Poreske Uprave Crne Gore – Đorđe Žurić, pomoćnik direktora u Sektoru za praćenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor
 • Vršilac dužnosti Direktora Uprave za igre na sreću Crne Gore – Marko Ćulafić
 • Regionalni ekspert Rade Karan, direktor Udruženja priređivača igara na sreću Republike Srbije i autor projekta “Moguće je prestati”koji se bavi prevencijom bolesti zavisnosti u igrama na sreću čiji su glavni elementi postali sastavni dio Zakona o igrama na sreću Republike Srbije
 • Regionalni ekspert Matej Miloš, predsjednik Udruge sportskih kladioničara Republike Hrvatske
 • Predstavnik Udruženja kladioničara iz Rumunije Doru Gheorghiu, konsultant koji se bavi praćenjem i primjenom propisa u igrama na sreću u Rumuniji
 • Zoran Puhač– direktor Korporativnih poslova kompanije Mozzart i govornik na najvećim regionalnim i evropskim konferencijama iz oblasti igara na sreću i borbe protiv zavisnosti u ovoj
 • Vladimir Đukanović – Master pravnih nauka Pravnog fakulteta u Beogradu i doktorant Pravnog fakulteta UNION, iz oblasti pravne regulative igara na sreću, autor više naučnih i stručnih radova iz iste oblasti, koje je objavio Institut za uporedno pravo u Beogradu kao i međunarodni stručni časopisi: G3 i Intergaming. Bivši Predsjednik Skupštine Državne Lutrije Srbije.
 • Marko Piletić -Predsjednik Udruženja priređivača igara na sreću Crne Gore UPIS – NVO
 • Vladimir Ivanović – Pravni zastupnik FreeBetGroup, učesnik više stručnih okruglih stolova na temu unapređenja pravila i procedura u igrama na sreću

17:00 ZAVRŠETAK KONFERENCIJE