SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

  1. februar 2015.

RGA pozvala crnogorsku Vladu da izmijeni režim oporezivanja igara na sreću

 Na prvoj velikoj konferenciji o oporezivanju igara na sreću u Crnoj Gori, Udruženje za priređivanje igara na sreću na daljinu (RGA) istaklo je da bi visoki nivo poreza nametnut licenciranim priređivačima igara na sreću poslao igrače na crno tržište.

RGA je danas prenijela svoje iskustvo poreskih režima širom Evrope i istakla da su, da bi se zaštitili igrači i spriječilo pranje novca i ostala krivična djela, Vladi neophodni održivi porezi priređivačima igara na sreću na daljinu. Ukoliko su porezi previsoki, ne postoji motivacija za dobijanje licence i, kao posljedica, građani će biti prinuđeni da koriste neregulisane priređivače igara na sreću, a Vlada neće ubirati prihode od poreza koje bi trebalo.

Profil igrača igara na sreću na daljinu

Igrači igara na sreću na daljinu su izuzetno osjetljvi na cijene i oni su napredni poznavaoci tehnologije. Veliki dio klijenata prebaciće se na inostranog priređivača koji izbjegava namete sa boljim cijenama i većim bonusima, pod uslovom da mogu deponovati i podizati sredstva. Postojeći system oporezivanja jednostavno onemogućava licenciranim priređivačima da budu konkurentni i da zadrže svoj tržišni udio.

Ukoliko bi i mogli da ga podnesu, visoki porez bi značajno umanjio marže priređivača igara na sreću. Ukoliko ga primijene kroz visoke cijene, izgubiće veoma veliki udio svoje prodaje. To će rezultirati značajnim napuštanjem tržišta, pogotovo onih priređivača koji već posluju sa niskim maržama. Više od 50% crnogorskog tržišta online kladionica su zauzeli nelegalni operateri. Ukoliko bi se zakoniti operateri povukli sa tržišta zato što izuzetno visoki porezi čine njihovo poslovanje neprofitnim, ovaj procenat će se povećati.

Zbog čega evropske jurisdikcije usvajaju porez na bruto profit za igre na sreću na daljinu

Kombinovan sa prihvatljivom efektivnom stopom, izbor adekvatno strukturisanog poreza može donijeti korist igračima, priređivačima i Vladi. Širom Evrope, najbolja opcija za izuzetno konkurentan sektor klađenja na daljinu je porez na bruto profit (PBP). PBP se uvodi na profit priređivača igara na sreću i, kod visoko konkurentnih tržišta, on podstiče priređivače igara da igračima omoguće veću vrijednost i izbor, što zauzvrat stvara dodatnu potražnju za proizvodom i prihode koje Vlada može da oporezuje.

Prijedlog za Crnu Goru

Nasuprot tome, porez na promet se u Crnoj Gori plaća na uloge igrača. Poresko opterećenje se stoga prenosi na klijenta, što omogućava igre visokog prometa ali male marže koje su ekonomski neodržive za operatere, na taj način smanjujući vrijednost igračima i potražnju za proizvodom (i ima negativan uticaj na prihod Vlade od poreza). Takođe je nemoguće da operateri poker igre posluju na osnovu poreza na promet, pošto ulozi čine sumu za dobitke a operater uzima samo mali iznos (ili iznos uplate).

Ovakav porez je veoma nepopularan kod igrača, kojih je više od 20.000 potpisalo peticiju Skupštini, zahtijevajući od Vlade da ukine ili izmijeni porez od 15% na dobitke.

Ovaj porez treba promijeniti da bi bio održiv. Redovne igrače treba zaštiti od poreza, oporezujući, na primjer, samo dobitke iznad iznosa od 500 eura. Dodatni problem je što se, umjesto Poreske uprave, očekuje da priređivači igara na sreću prikupljaju porez. To znači da će igrači misliti da ih zakidaju priređivači igara na sreću.

PBP alternativa

Porez na bruto profit priređivača igara sa adekvatnom stopom će podstaći investicije u tržište. Priređivači igara će dobiti dugoročno partnerstvo sa pravnim organom za licenciranje, od čega će korist imati obije strane i što će donijeti regulatornu sigurnost kojoj se teži u Crnoj Gori. Model bruto profita je administrativno jednostavniji i rezultiraće nižim troškovima za regulatore i nižim troškovima priređivača igara za usklađivanje sa propisom.

Sju Rositer, Direktor za politike i projekte u RGA istakla je:

 „“Izuzetno smo zabrinuti zbog trenutnih dešavanja u Crnoj Gori. Postoji prava prijetnja da će zakoniti priređivači igara morati da uskoro prekinu sa poslovanjem, i da će tu prazninu na tržištu popuniti priređivači igara sa sjedištem van Crne Gore koji uopšte neće plaćati poreze.

 Bilo bi izuzetno pogubno za sektor, igrače i Vladu ukoliko bi visok iznos poreza ugrozio dobar posao na uvođenju regulisanog tržišta.“

 Napomene urednicima

  1. RGA je najveće udruženje za igranje igara na sreću na daljinu na svijetu, koje predstavlja svjetske najveće priređivače igara na sreću na daljinu koji su licencirani i evidentirani na berzi i dizajnere softvera. Organizacija obezbjeđuje sektoru klađenja na daljinu jedinstveni glas o svim pitanjima od značaja za regulatore, zakonopisce, i ključne donosioce odluka. Više informacija o RGA možete naći na rga.eu.com.
  1. Posljedica ovog poreza je:

 Ukoliko klijent uloži 100 eura na kvotu od 1,80, u slučaju dobitka, igrač treba da dobije 180 eura (80 eura dobitak plus ulog od 100 eura).

Poreska uprava traži od priređivača igara da uzmu 15% od dobitka igrača (80 eura) i da ih proslijedi njima. Klijent će onda dobiti samo 168 eura, što izgleda kao da su kvote mnogo manje nego što u stvari jesu.

 Za više informacija,

Kontakt u Velikoj Britaniji UK: Sju Rositer, Direktor za politike i projekte u RGA [email protected] or +44 (0)203 585