Udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “Montenegro Bet” je dana 27.05.2015. godine podnijelo Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

 Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica uvedeno je oporezivanje svih dobitaka u igrama na sreću po stopi od 15%. U zakonu je propisano da se kod oporezivog dohotka od igara na sreću ne priznaju troškovi što znači da se ne priznaje ulog igrača te bi osnovica za oporezivanje predstavljao cjelokupan dobitak, a ne razlika između ostvarenog dobitka i iznosa uloga. Ovo zakonsko rješenje je neprimjenljivo i potpuno apsurdno jer bi dovelo do situacije da isplaćeni dobitak nakon oporezivanja manji od uplate (uloga).

 Takođe, to znači da je Zakonska odredba suprotna samoj definiciji dohotka, ovdje dohotkom smatraju i ulog i dobitak!? Kako ovakvo zakonsko rješenje predstavlja i logički i pravni apsurd podnosilac ove inicijative ranije je podnio i inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti i samog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Očigledno uvidjevši, nakon stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Zakona, da je ovakvo regulisanje apsurdno, predlagač Zakona – Ministarstvo finansija, donosi Pravilnik kojim pokušavaju ispraviti grešku učinjenu donošenjem izmjena Zakona. Pravilnikom je određeno da osnovica za oporezivanje dobitaka od igara na sreću predstavlja razlika između ostvarenog dobitka i iznosa uplate (uloga), dakle rješenje koje je potpuno suprotno zakonu. Takvim postupanjem učinjen je još drastičniji logički i pravni apsurd!

 Tako se Pravilnikom, kao aktom manje pravne snage, pokušava poništiti i izmijeniti zakonska odredba!?

Nije potrebno da neko bude pravnik pa da shvati da se Zakon ne može mijenjati Pravilnikom već u Skupštini Crne Gore.

 Imajući u vidu navedeno, predlažemo da Ustavni sud usvoji Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koju je podnijelo Udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “MONTENEGRO BET” u želji da izbjegnemo sve negativne posljedice primjene ovog Pravilnika i Zakona u igrama na sreću i radi očuvanja 3000 radnih mjesta, zaštite Ustava i Zakona Crne Gore usklađivanja naših zakona sa zakonima Evropske unije i nastavka finansiranja potreba iz oblasti socio-humanitarnih djelatnosti i lica s invaliditetom, razvoja sporta, kulture i tehničke kulture, vaninstitucionalnog obrazovanja i vaspitanja djece i omladine, programskih aktivnosti u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.