Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica na Sedmoj sjednici Skuštine Crne Gore. Usvojene izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak fizičkih lica vode urušavanju djelatnosti priređivača igara na sreću i vode gašenju preko 3000 radnih mjesta pa samim tim i posljedično stvaraju gubitak budžetu Crne Gore od više desetina miliona evra.

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica kojim su svi dobici u igrama na sreću oporezovani sa poreskom stopom od 15 %, dovešće do prestanka rada svih priređivača koji svoje dobitke izražavaju u novcu i dovesti do toga da budžet Crne Gore neće prihodovati sredstva iz koncesionih naknada pa samim tim će se ugroziti finansiranje svih organizacija koja se finansiraju iz budžeta Crne Gore a koja se bave socijalnom zaštitom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba lica s invaliditetima, razvoju sporta, kulture i tehničke kulture, vaninstitucionalnim obrazovanjem i vaspitanjem djece i omladine, borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

Ovim Zakonom se dodatno poreski opterećuju priređivači igara na sreću do neizdrživosti i ovo jeste najbrži način da se ugase kladionice a sigurno nije način da se povećaju budžetski prihodi.

Molimo poslanike Skupštine Crne Gore da ne zanemare volju velikog broja građana Crne Gore koji su podržali prijedlog da se izvrši izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica očuvaće se realni budžetski prihodi, spriječiće se kršenje Ustava, i spasiti veliki broj radnih mjesta.