Velike nelogičnosti i neprimjenljivost zakona o faktičkoj zabrani igara na sreću, konačno su dobile svoj oblik kroz najnoviju “instrukciju” Poreske uprave PU, smatraju u Udruženju Montenegro bet.

U ovom Udruženju tvrde da se “zamaskirano” pokušava stvoriti favorizovan položaj za nelegalne priređivače uz intenzivne napore da se ugase i uklone sa tržišta legalni koncesionari, otpuste radnici, otkažu zakupi, dobavljači.

“Prosto je nevjerovatna količina energije koju ovih dana Poreska uprava ulaže u napore da više od 3.000 ljudi ostavi bez posla, ponašajući se pri tome kao potpuno izolovani element u odnosu na Ministarstvo finansija, Vladu i građane Crne Gore”, saopšteno je iz Monbtenegro beta.

Iako svjesna da je usvojena protivustavna i protivzakonita odredba o uvođenju dodatnog poreza na igre na sreću, dodaju u Montenegro betu, Poreska uprava je uporno nastavlja sa djelatnostima koje su destruktivnog karaktera.

“Kroz Instrukciju Poreske uprave za primjenu Zakona o PDV-u, koja je “slučajno” objavljena u petak popodne, može se jasno vidjeti pokušaj selektivne primjene implementacije Zakona i porezu na dodatnu vrijednost, koja samo površinski tretira sve priređivače na isti način, ali suštinski jednu grupu izdvaja i stavlja u privilegovan položaj”, naglašeno je u saopštenju.

U Montenegro betu ističu da Poreska uprava “protivpravnom gimnastikom” pokušada va favorizuje jednu interesnu skupinu uz, dodaju, intenzivne napore da se ugase i uklone sa tržišta legalni koncesionari sa zakupljenim lokalima i zaposlenim osobljem.

“Prostim čitanjem cijelog Zakona, a posebno njegovog člana 32. može se vidjeti da se navedeno izuzimanje odnosi prije svega na prodaju PROIZVODA na automatima, i nikako se ne moze odnositi na prodaju USLUGA, a još manje na prodaju usluga iz oblasti igara na sreću”, objašnjavaju u Udruženju.

Opravdanje za svoje aktuelno postupanje, tvrde u Montenegro betu, Poreska uprava pokušava da nađe u pogrešnom tumačenju Direktive EU.

“Direktiva jasno izuzima igre na sreću od sistema PDV”, ističe se u saopštenju.

Udruženje Montenegro Bet ponovo ukazuje da je kompletan zakon neprimjenjiv na igre na sreću, te da je njegova implementacija nemoguća.

Poreska uprava u želji da po svaku cijenu primijeni neprimjenjivo u svojim destruktivnim namjerama više niti jedan zakon ne tumači na pravi način i pokušava da pomiješa sve moguće samo da bi opravdala svoje krajnje namjere koje ce ubrzo biti objelodanjene. Takvo ponašanje je u najmanju ruku nekompetentno, štetno i ostavlja više od 3.000 ljudi bez posla”, zaključeno je u saopštenju.