Montenegro Bet i Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica potpisali su juče Protokol o dugoročnoj saradnji na zajedničkim projektima prevencije patološkog kockanja.

Protokol su potpisali direktor JU Aleksandar Radinović i predsjednik Montenegro Bet Aleksandar Špadijer.

“Prvi projekat, koji se pokreće pod nazivom “Neka igra ostane igra” bazira se na preventivnom prepoznavanju osoba pod rizikom zavisnosti od igara na sreću i pravovremenom uključivanju u tretman”, saopšteno je iz Montenegro Beta.

Pripremljeni su promotivni posteri i flajeri koji ukazuju na rizike stvaranja zavisnosti od igara na sreću i načine prevencije. Promotivni materijl će biti izložen u poslovnicama članova Udruženja.

Na flajeru je pripremljen mini test,  gdje svaka osoba iskrenim odgovorima u testu može procijeniti da li spada u rizičnu grupu ili ne, kao i adresu gdje može potražiti pomoć.

“Kroz predstojeće aktivnosti Udruženja očekujemo povećanje kvaliteta borbe protiv patoloških pojava u industriji igara na sreću, pre svega kroz intenzivnu saradnju sa Javnom ustanovom Kakaricka gora. Ovo je jedan od načina kako preduzeće može biti društveno odgovorno uz istovremeno podizanje kvaliteta i nivoa svog poslovanja.” – izjavio je nakon potpisivanja protokola predsjednik Udruženja Montenegro Bet Aleksandar Špadijer.

Direktor JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Aleksandar Radinović kazao je da je ovo udruženje prepoznalo udruženje Montenegro Bet kao odgovornog partnera koji je spreman da se uhvati u koštac sa stvarnim problemima sa kojima se društvo svakodnevno suočava.

“Ovakav vid saradnje smatramo korisnim jer problem patološkog kockanja postaje sve zastupljeniji u društvu. Kockanje često počinje bezazleno, kao zabava, međutim vremenom zabava može preći u potrebu za kockanjem, a onda se javlja rizik od ulaska u bolest zavisnosti. Zavisnost je bolest koja sa sobom nosi dugotrajne i teške posljedice koje pogađaju sve oblasti života. Ubijeđeni smo da je od izuzetnog značaja da ljudi koji su prešli granicu „igre“ znaju da postoji mjesto gdje mogu dobiti adekvatnu pomoć, a to je svakako naša Ustanova”, istakao je Radinović.

Udruženje priređivača igara na sreću pozvalo je sve državne organe i institucije da podrže ove aktivnosti kako bi one dobile sto širi društveni značaj i time doprinijeli što boljem preventivnom delovanju za dobrobit svih građana.

Ovaj projekat zavisi od podrške drugih subjekata, pa se Montenegro Bet nada da će u održivosti ovog Projekta imati nesebičnu pomoć od državnih organa i  institucija, medija, ostalih kolega priređivača igara na sreću, te da će građani Crne Gore imati mogućnost informisanja o problemimama patološkog kockanja i načinima prevencije.