PROTIV UKIDANJA 3000 RADNIH MJESTA

POREZ NA DOBITAK IGRAČA – PROTIVUSTAVAN

Legalna industrija igara na sreću ponovo je dovedena pred zatvaranje, zbog neprimjenjivih zakonskih eksperimenata. Predviđeno je da igraći plaćaju 15% od svakog pojedinačnog dobitka pri čemu se oporezuje i sam ulog. Usvojeno rješenje ne postoji u ovom obliku ni u jednoj zemlji u svijetu.

Sporne odredbe ovog nedavno usvojenog zakona predstavljaju u svijetu jedinstven primjer pokušaja takvog oporezivanja, i znače faktičko gašenje domaće industrije igara na sreću, vode gubitku preko 3000 radnih mjesta i posljedično stvaraju manjak u državnom budžetu od više desetina miliona evra.

Odredbe ovako usvojenog Zakona su u suprotnosti i sa Ustavom Crne Gore, kao i sa EU i svjetskom praksom u ovoj oblasti, a tehnički i ekonomski su neprimjenjive.

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fzičkih lica kojim se svaki dobitak koji je izražen u novcu u igrama na sreću oporezuje sa 15% uvodi se nezabilježeno zakonsko rješenje koje nije ni moguće primijeniti. Sa ovim Zakonskim rješenjem se na različit način tretiraju dobici koji su izraženi u novcu od dobitaka koji su izraženi u robi, stvarima ili pravima čime se ugrožava funkcionisanje slobodnog tržišta i favorizuju privredni subjekti koji isplaćuju dobitke izražene u robi, stvarima ili pravima.

 Zbog ovakvih zakonskih rješenja bićemo prinuđeni da pribjegnemo zatvaranju objekata gdje se potencijalno ugrožavaju radna mjesta oko 3000 ljudi koji rade u industriji igara na sreću a Crna Gora će ostati bez stabilnih budžetskih prihoda. Ovo predstavlja isključivo udar na priređivače igara na sreću koji svoje dobitke izražavaju u novcu.

 Oporezivanje mora biti konkurentno i u skladu sa evropskim zakonodavstvom kako bi priređivači mogli da opstanu jer ovakvom poreskom politikom uz primjenu PDV u igrama na sreću (koji takodje ne postoji nigdje u svijetu), dovodi se do gašenja svih onih koji posluju legalno i plaćaju sve poreze u Crnoj Gori.

 Ne postoji nikakav osnov, niti razlog za neprekidno eksperimentisanje sa novim zakonskim rješenjima koja su neprimjenljiva, a koja redom izuzetno teško pogađaju djelatnost igara na sreću. Takva poreska politika će po našoj procjeni dovesti do dodatnog gubitka poreskih prihoda i još više uticati na razvoj nelegalnog tržišta. Igračima nije ostavljena ni jedna druga opcija sem migracije na nelegalno tržište i strane internet sajtove.

 Na osnovu svega gore navedenog zahtijevamo da se izvrši izjednačavanje poreza na dobitak za sve priređivače po svim osnovama tj. da svi privredni subjekti u djelatnosti igara na sreću plaćaju porez na dohodak fzičkih lica na način kao što je predviđeno za dobitke koji su izraženi u robi, stvarima ili pravima, jer je to jedino održivo, moguće i savremeno rješenje u ovoj oblasti.

 Za naše tvrdnje dobili smo potvrdu iz Brisela od strane najvećeg svjetskog online udruženja priređivača igara na sreću (Remote Gambling Association) koje u svom Dopisu upućeno dr. Radoju Žugiću ministru fnansija, između ostalog kaže:

 Oporezivanje mora biti konkurentno na međunarodnom nivou, kako bi lokalni priređivači igara na sreću mogli da opstanu. Ni jedno ni drugo otvoreno online tržište igara na sreću nije uvelo porez na dobitak od igara na sreću. Nema podsticaja da se koriste usluge licenciranih i oporezovanih priređivača igara na sreću ukoliko se bolje cijene (kvote) mogu naći kod nelicenciranih priređivača igara na sreću. Porez na dobitak od igara na sreću se kosi sa komercijalnom logikom i biće nemoguće da firme koje plaćaju poreze opstanu”.

 Zbog svih prethodno navedenih činjenica, Udruzenje Montenegro Bet će iskoristiti sva Zakonom i Ustavom predviđena sredstva radi zaštite igrača i legalnih privrednih društava i sa tim u vezi preduzećemo sljedeće aktivnosti:

 – prikupljanje potpisa gradjana radi stavljanja na dnevni red Prijedloga zakona o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dohodak fzičkih lica kako bi se ukinula diskriminacija privrednih subjekata.

Potpisi će se prikupljati u petak, subotu i nedelju izmedju 09.-11. januara u svim objektima Montenegro Bet članica.

–    podnošenje inicijative za ocjenu ustavnosti spornog člana Zakona o porezu na dohodak fzičkih lica

 Napominjemo da ovo zakonsko rješenje predstavlja potpuno formalno pravno uništavanje svih privrednih subjekata koji se bave igrama na sreću u Crnoj Gori. Sve tržišne vrijednosti kompanija su zbisane preko noći, strani investitori u našoj djelatnosti su rastjerani, i nanijeta nam je šteta koja se mjeri desetinama miliona EUR.

 Želimo da izbjegnemo sve negativne posljedice primjene ovog Zakona u cilju:

 –  očuvanja 3000 radnih mjesta u Crnoj Gori;

  • nastavka fnansiranja:
  • potreba iz oblasti socio-humanitarnih djelatnosti i lica s invaliditetima;
  • razvoja sporta, kulture i tehničke kulture;
  • vaninstitucionalnog obrazovanja i vaspitanja djece i omladine;
  • programskih aktivnosti u borbi protiv droge i svih oblika

 -zaštite Ustava Crne Gore i usklađivanja naših zakona sa zakonima Evropske unije