Poguban zakon o PDV dobio još gore rokove

EKSPRESNO UBIJANJE PRAVA

Poslije na brzinu donijetog pogubnog i antievropskog Zakona o PDV, Poreska uprava izdala još gore, u praksi nesprovodivo obavještenje. Naloženi rok od tri dana za uvođenje dvostrukog oporezivanja igara na sreću nije dovoljan ni za knjigovodstvene pripreme, ali je više nego dovoljan za gašenje kompletne crnogorske industrije igara na sreću. Da li je u pitanju slijepa i nesmotrena birokratska poslušnost ili pokušaj da se u što kraćem roku pozatvaraju domaće kompanije zarad nečijeg interesa? Ako je i od državnih organa – mnogo je.   

Nevješto ćutanje narodnih poslanika i državnih organa na argumentovano ukazivanje o štetnosti i antievropskom karakteru novousvojenog Zakona o PDV, kao i o nemogućnosti njegove primjene u praksi, naprasno je prekinuto protivpravnim ”obavještenjem” koje je objavljeno u četvrtak popodne, 27. juna pred kraj radnog vremena, na sajtu Poreske uprave.

Naime, pomenutim nedefinisanim pravnim aktom, nazvanim ”obavještenje” informišu se privrednici da imaju rok od tri dana, ukljućujući i subotu i nedelju, da su u obavezi da usklade ”poslovanje sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost što podrazumijeva, prije svega, registraciju za PDV kod nadležnog Poreskog organa, i evidentiranje gotovinskog prometa preko poreskih registar kasa, kao i izdavanje računa za naplaćeni porez u gotovini.”

Prevedeno na narodni jezik, onaj ko ne uspije u roku od tri dana, od kojih su dva neradna, da se registruje, da nabavi poreske registar kase, prilagodi softver i da ubijedi mušterije da im za njihovo vlastito dobro narodni poslanici koje su oni birali uzimaju 19 % više para, taj čini poreski prekršaj i ima platiti još i kaznu. Ako je i od državnih organa – mnogo je.   

Na ovaj način, nastavlja se neobjašnjivo ponašanje državnih organa kada su u pitanju igre na sreću. Zabrinjavajući je već sam postupak donošenja Zakona o PDV-u, bez ikakve stručne analize njegovih posljedica, koje su u konkretnom slučaju nemjerljivo loše.

Dodatno iznenađuje postupak Poreske uprave koja bi, kao stručni organ koji ima direktni uvid u poslovanje svih kompanija, morala da ukaže narodnim predstavnicima da je usvojeno zakonsko rješenje u suprotnosti sa Direktivom Saveta Evrope, da je protivustavno, da predstavlja nedopustivo dvostruko oporezivanje, da vodi gubitku više desetina miliona evra u budžetu i otpuštanju više hiljada radnika, da pogoduje razvoju crnog tržišta, da … Umesto svega toga, Poreska uprava preko sajta ”obavještava” privrednike da imaju rok od tri dana da se prilagode.

S obzirom na to da se svi nadležni državni organi ne oglašavaju povodom konkretnih i argumentovanih primjedbi predstavnika industrije igara na sreću Crne Gore, ne preostaje nam ništa drugo do da se obratimo evropskim institucijama radi zaštite i da pokrenemo potpisivanje peticije kojom će se uticati da se nelogični Zakon promijeni.

Naglašavamo da se primjenom novousvojenog Zakona o PDV na industriju igara na sreću ne dobija efektat povećanog prihoda za državu i građane, već se gubi i prihod koji je do sada ubiran.

Podgorica, 02.07.2013.g. MONTENEGRO BET