MINISTARSTVO  FINANSIJA CRNE GORE

N/R ministru finasija dr Milorad Katniću

UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

N/R direktoru Uprave mr Aleksandru Moštrokolu       

DOPUNSKA PRIMJEDBA NA ČLAN 3a NACRTA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Poslije javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću održane dana 04.10.2011. godine, iskristalisan je zajednički stav svih učesnika u raspravi da je imperativ da se maloljetnicima ne dozvoli učešće u igrama na sreću.

U tom smislu je od našeg Udruženja podržava napore države da se riješi ovaj problem  i potvrđeno da priređivači igara na sreću, koji organizuju klađenje na sportske rezultate, su stava da onemogućavanje ulazaska maloljetnih lica u kladionicama ne rješava ovaj problem. Pretpostavljamo da je namjera bila da se otklone negativnosti u igrama na sreću koje se uzrokuju učešćem licima mlađim od 18 godina, nego naprotiv ima kategoriju dodatnih administrativnih procedura, barijera i finansijskih troškova.

„Potvrdu o udaljenosti iz stava 2 izdaje nadležni organ lokalne samouprave“ je takođe potencijalni problem, jer nije definisano koji je to nadležni organ odgovoran za izdavanje potvrde i da li sve lokalne samouprave imaju organ koji izdaje potvrde takve vrste.

Međutim, iz javne rasprave se nametnuo zaključak da se to ne može postići na način da kladionice moraju biti udaljene 250 metara od škole, a posebno ne sa razloga što te iste kladionice mogu biti na 10 metara od stana maloljetnika, a na 500 metara od škole, ili pak na dovoljnoj udaljenosti od škole, ali na putu od kuće do škole. Takođe se postavlja pitanje, da li postignut cilj ukoliko imamo slučaj udaljenosti sportske kladionice na 251metar od školskog objekta, ali koji je vidljim iz dvorišta škole, ili je ipak maloljetno lice koje se igra u dvorištu škole zaštišeno od svih negativnih uticaja, ukoliko se sportska kladionica nalazi na 100-120metra od škole, ali se između nalazi zgrada, te nije vidljiva iz školskog objekta.

Kako je novim Nacrtom zakona predloženo da se maloljetnim licima zabranjuje ulazak u kladionicama, te kako je u raspravi zaključeno da sličnih ograničenja nema kako za prodavnice alkohola i cigareta, tako i za druge zabranjene artikle za maloljetnike, to je jasno da bi norma člana 3a Zakona, ukoliko bi ostala neizmijenjena, zapravo, predstavljala biznis barijeru, protiv kojih se bori i zakonodavac.

Naime, u manjim gradovima, ali i u Podgorici, veoma je teško otvoriti kladionicu, a da ne bude 250 metara udaljena od škole, kod činjenice da je gustina škola u Podgorici, zaista velika (posebno u dijelu „Preko Morače“), a u manjim gradovima se i škola i sve druge institucije nalaze, praktično u prečniku od tih 250 metara (Danilovgrad, Andrijevica, Plužine, itd).

Kod ovakvog stanja stvari, Udruženje  „Montenegro Bet“ predlaže da se, za početak napravi kompromis, te da se  izmijeni odredba člana 3a Zakona, na način što će se razdaljina na kojoj je dozvoljeno otvoriti kladionicu utvrditi na 150 metara od škole.

Na ovaj način će se makar smanjiti ova biznis barijera, a neće imati negativan efekat na intnciju zakonodavca da onemogući ulazak u kladionici licima mlađim od 18 godina.

Ako im je već zabranjen ulazak u kladionicu, onda je  Udruženje „Montenegro Bat“ mišljenja da bi trebalo, kako je i predloženo makar smanjiti distancu između škole i kladionice na 150 metara.

Na osnovu izloženog, a na osnovu održane javne rasprave, na kojoj smo korektno prezentirali naše stavove i primjedbe na Nacrt zakona o igrama na sreću, smatramo da će radna grupa uzeti u razmatranje ovaj predlog, te donijeti pozitivan zaključak i inkorporirati ga u Predlog Zakona, koji će ići na usvajane u Skupštinu Crne Gore.

U Podgorici, 01.11.2011.                

„ M O N T E N E G R O   B E T“

“Sporting group” doo

“Lob company” doo

“Multimat” doo

“Williams” doo

“Magnus company” doo

“Lakićević trade” doo

“Champions” doo

“Mirage” doo

“Premier – Montenegro” doo

“Marković grand company” doo

“Notorno” doo

“Vezuv” doo