Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i Udruženje privrednih društava priredjivača igara na sreću ,,Montenegro Bet” su u četvrtak 20. jula 2017.godine, u prostorijama Javne ustanove, potpisali ugovor o sprovođenju projekta edukacije zaposlenih pod nazivom „Neka igra ostane igra – prevencija patološkog kockanja“  u članicama ovog udruženja.

Nakon uspješno realizovanih aktivnosti u okviru projekta „Neka igra ostane igra – prevencija patološkog kockanja“, koji je realizovan u prethodnom periodu u skladu sa Evropskim standardima kada su ovakvi projekti u pitanju, na ovaj način nastavljamo započetu saradnju kroz organizovanje i sprovođenje stručnih predavanja na temu bolesti zavisnosti, prepoznavanja patološkog kockanja i adekvatnog pristupa u pružanju informacija.

Članice Udruženja ”Montenegro Bet” su razvile interne standarde i procedure u skladu sa Evropskim regulativama koje uređuju oblast odgovornog kockanja i klađenja. Prevencija kao i zaštita igrača od nastajanja patološkog kockanja i klađenja kroz obuku zaposlenih za prepoznavanje takvih pojava su prioritet u poslovanju članica Montenegro Bet. Poseban Akcenat naših članica je dat na zaštiti maloljetnika od online klađenja kroz niz strogih provjera i procedura u skladu sa najboljom Evropskom praksom.

Podržavajući inicijativu Udruženja, kojom se iskazuje društveno odgovorno poslovanje, cilj ove zajedničke akcije je podizanje nivoa edukovanosti zaposlenih u članicama Udruženja na navedene teme a sve u skladu sa nastojanjima koje postoje u modernim Evropskim državama kada je naša djelatnost u pitanju.

Udruženje Montenegro Bet je član EU udruženja, European Organization for Gaming Law sa sedištem u Briselu  kao i Udruženja EUROMAT gde Montenegro Bet zastupa Crnu Goru kao jedino udruženje iz naše zemlje.

Montenegro Bet je organizovao i prvu evropsku konferenciju u Crnoj Gori na kojoj su govorili eminentni EU eksperti kao i predstavnici državnih organa iz Crne Gore i na kojoj je i pokrenuta tema edukacije zaposlenih i potrebe unapredjenja društvene odgovornosti kompanija u skladu sa Evropskim pravilima.

Edukacije će sprovoditi stručna lica iz Javne ustanove koji se aktivno bave tretmanom bolesti zavisnosti.

 

 

photo edukacija 2 photo edukcaija