MONTENEGRO BET, kao udruženje legalnih priređivača igara na sreću u Crnoj Gori i ravnopravni član Evropskog udruženja priređivača EUROMATa iz Brisela, predstavljao je Crnu Goru, na Kongresu pod nazivom European Gaming Congress koji se održao u Ljubljani, 16.10.2018.godine.

Na Konferenciji European Gaming Congress je prisustvovao veliki broj eksperata i regulatora iz cijele EU kao i predstavnici EUROMAT i ostalih  udruženja iz industije igara na sreću.

Jedan od govornika na panelu za predstavljanje Balkana i jugoistočne Evrope bila je Tatjana Šćepanović Generalni sekretar Montenegro Bet. Predstavljajući trenutnu situaciju u industriji igara na sreću Tatjana Šćepanović je naglasila da je nov zakon o igrama na sreću u završnoj fazi, da očekujemo uskoro javnu raspravu i da je Montenegro Bet izašao sa svojim predlogom izmjena zakona koji je predstavio svim nadležnim institucijama u Crnoj Gori.

Istakla je da Montenegro Bet insistira da se u zakon uvedu odredbe o društvenoj odgovornosti i da se sprovede Odluka Ustavnog suda koja je izričito zabranila postavljanje teminala za klađenje u restoranima, kaficima i drugim prostorima za zabavu. Takođe, predstavila je projekat obuke zaposlenih kod kompanija članica koje Montenegro Bet sprovodi sa JU Kakarica gora. Ovo je prvi takav projekat koji neko udruženje sprovodi u Crnoj Gori obzirom da su i članice Montenegro Beta akcenat stavile na borbi protiv patologije posebno kod maloljetnika. Do sada je kroz projekat obuke zaposlenih protiv patološkog kockanja i klađenja prošlo preko 400 zaposlenih. Najveći problem za industriju predstavljaju nelegalni terminali za klađenje u kaficima i ugostiteljskim objektima ali vjerujemo da će se Crna Gora novim zakonskim rješenjima spriječiti tu štetnu i nelegalnu pojavu i zaštititi maloljetnike od kockanja i klađenja.

Photo 3

Photo 2