Ukoliko inspektori službe za inspekcijski nadzor ne stanu na put širenju nelegalnog tržišta doći će do zatvaranja više stotina legalnih objekata i bez posla će ostati više hiljada radnika. Pozivamo policiju da što prije riješi skandalozni slučaj brutalnih prijetnji smrću legalnim priređivačima.

Inspektori Uprave za inspekcijski nadzor i dalje odbijaju da adekvatno postupe po zakonu, i uklone terminale za klađenje iz objekata koji nemaju koncesiju za priređivanje igara na sreću. Svojim nečinjenjem, oni su saučesnici u pospješivanju nelegalnog tržišta terminala za klađenje.

Sistem funkcioniše tako što inspektori Uprave za inspekcijski nadzor čija je nadležnost kontrola tržišta igara na sreću, dobiju prijavu koja je potkrijepljena dokazima da se u nekom objektu nelegalno priređuju igre na sreću na terminalima. Nakon dobijene prijave Inspektor obavještava nelegalnog priređivača da je podnešena prijava, obavještava ga da će inspektori određenog dana izaći na teren u taj objekat i pri tome “savjetuje” nelegalnog priređivača da na kratko ukloni terminale iz objekta dok inspekcija ne prođe. Inspekcija kada izađe na teren naravno zatiče prazan objekat i konstatuje zapisnički da je sve po zakonu i da objekat može da nastavi da obavlja svoju djelatnost. Inspektori  to sve dokumentuju fotografijama i zapisnički i više se tim slučajem ne bave. Nelegalni priređivač nakon odlaska Inspekcije vraća terminale u objekat i potpuno normalno nastavlja sa nelegalni priređivanjem igara na sreću.

Kako osnovano sumnjamo riječ je o namjernom nevršenju zakonskih dužnosti i o zloupotrebi.

Ukoliko se ne zaustavi ovo kršenje zakona i ukoliko inspektori službe za inspekcijski nadzor ne stanu na put širenju nelegalnog tržišta, bićemo prinuđeni da zatvorimo više stotina legalnih objekata i ostavimo bez posla više hiljada radnika. U takvim tržišnim uslovima, kada je nelegalno tržište veće od legalnog, ni jedna kompanija neće moći normalno da posluje i plaća sve obaveze koje su propisane zakonom.

Sa druge strane širenje nelegalnog tržišta će dovesti do toga da budžet Crne Gore neće ubirati prihode iz Koncesionih naknada koje plaćaju po zakonu legalni priređivači čime će se ugroziti finansiranje svih organizacija koja se finansiraju iz budžeta Crne Gore a koja se bave socijalnom zaštitom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba lica s invaliditetima, razvoju sporta, kulture i tehničke kulture, vaninstitucionalnim obrazovanjem i vaspitanjem djece i omladine, borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

Brutalne i skandalozne prijetnje fizičkom likvidacijom sa kojima su bili izloženi predstavnici Montenegro Bet ukazale su na samu srž problema koji blokira uspostavljanje reda i poštovanje Zakona u igrama na sreću.

I ovom prilikom pozivamo policiju i tužilaštvo da otkriju nalogodavce i izvršioce skandaloznih i brutalnih prijetnji fizičkom likvidacijom i bombaškim napadima upućenih predstavnicima Udruženja Montenegro Bet, ali i da stanu na put nesavjesnom radu inspektora za igre na sreću Uprave za inspekcijski nadzor.