Crnogorski zakonodavci ponovo mimo svijeta i sopstvenog Ustava 

POSLIJE LOŠEG,  JOŠ GORI ZAKON

 Različita poreska opterećenja u okviru iste djelatnosti, protivustavno ugoržavaju ravnopravnost poslovanja na tržištu i s pravom se postavlja pitanje u čijem je to interesu. Predložene izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koje su u suprotnosti sa svjetskom i evropskom praksom, ali i Ustavom Crne Gore, ostavljaju bez posla 2000 radnika i posljedično smanjuju budžetske prihode.

 Na dnevnom redu Sedme sjednice Skupštine Crne Gore nalazi se Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica kojim se svaki dobitak koji je izražen u novcu u igrama na sreću oporezuje sa 15% čime se uvodi jedinstveno zakonsko rješenje koje ne postoji nigdje u svijetu i koje nije moguće primijeniti. Prvo se sa predloženim Zakonskim rješenjem  na različit način tretiraju dobici koji su izraženi u novcu od dobitaka koji su izraženi u robi, stvarima ili pravima čime se ugrožava funkcionisanje slobodnog tržišta i favorizuju privredni subjekti koji isplaćuju dobitke izražene u robi, stvarima ili pravima.

 Nakon predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Amandmanom koji su predložili poslanici Skupštine Crne Gore uvodi se još lošije rješenje kojim se na nedvosmislen način dodatno favorizuju kazina i priređivači igara na sreću na automatima u odnosu na sve druge priređivače. Na ovaj način se ruši funkcionisanje slobodnog tržišta i dovodi do potpunog urušavanja slobode konkurencije između privrednih subjeka u djelatnosti igara na sreću.

 Oporezivanje mora biti konkurentno i u skladu sa evropskim zakonodavstvom kako bi priređivači mogli da opstanu jer ovakvom poreskom politikom uz primjenu PDV u igrama na sreću koje ne postoji nigdje u svijetu dovodi se do gašenja svih onih koji posluju legalno i plaćaju sve poreze u Crnoj Gori.

 Zbog ovakvih zakonskih rješenja kao i zbog predloženog amandmana poslanika  bićemo prinuđeni da ostavimo bez posla oko 2000 ljudi koji rade u industriji igara na sreću a  Crna Gora će ostati bez stabilnih budžetskih prihoda. Ovo predstavlja isključivo udar na priređivače igara na sreću koji svoje dobitke izražavaju u novcu i ništa više.

 Ne postoji nikakav osnov a ni razlog za neprekidno eksperimentisanje sa novim zakonskim rješenjima koja su neprimjenljiva a koja redom izuzetno teško pogađaju djelatnost igara na sreću. Takva poreska politika će po našoj procjeni dovesti do gubitka poreskih prihoda i još više uticati na razvoj nelegalnog tržišta.

 Jedini efekat koji se postiže ovakvim amandmanima i zakonskim rješenjima je gušenje  klađenja iz ko zna kojih interesa.

 Na osnovu svega gore navedenog zahtijevamo da se izvrši ili izjednačavanje poreza na dobitak za sve priređivače po svim osnovama tj. da svi privredni subjekti u djelatnosti igara na sreću plaćaju porez na dohodak fizičkih lica na način kao što je predviđeno za dobitke koji su izraženi u robi, stvarima ili pravima, jer je to jedino održivo, moguće i savremeno rješenje u ovoj oblasti ili da se oslobode plaćanja poreza na dobitak svi priređivači igara na sreću po istom principu kao što Amandmanom poslanika   predviđeno poresko oslobođenje kada su u pitanju kazina odnosno automati.

 Molimo poslanike Skupstine Crne Gore i Ministarstvo finanasija Vlade Crne Gore da predlože amandman kojim bi ispravili nepravdu koja se ponovo čini priređivačima igara na sreću u Crnoj Gori.

 Pozivamo Skupštinu Crne Gore da uzme u obzir zakonska rješenja u razvijenim evropskim državama koje su u ovoj oblasti dale najbolje rezultate kako za povećanje budžetskih prihoda tako i za uspešno poslovanje priređivača igara na sreću.

 Za naše tvrdnje dobili smo potvrdu iz Brisela od strane najvećeg svjetskog online udruženja priređivača igara na sreću (Remote Gambling Association) koje u svom Dopisu upućeno dr. Radoju Žugiću ministru finansija, između ostalog kaže:

 “Oporezivanje mora biti konkurentno na međunarodnom nivou, kako bi lokalni priređivači igara na sreću mogli da opstanu. Ni jedno ni drugo otvoreno online tržište igara na sreću nije uvelo porez na dobitak od igara na sreću. Nema podsticaja da se koriste usluge licenciranih i oporezovanih priređivača igara na sreću ukoliko se bolje cijene (kvote) mogu naći kod nelicenciranih priređivača igara na sreću. Porez na dobitak od igara na sreću se kosi sa komercijalnom logikom i biće nemoguće da firme koje plaćaju poreze opstanu”.