Institut računovođa i revizora Crne Gore kao oranizacija koja daje stručna mišljenja na zakone i druge propise je u svom broju iz Aprila mjeseca ove godine objavila tekst Milana R. Ivanovića, savjetnika u Poreskoj upravi u Sektoru za usluge i registraciju u kojem je istaknuto da u Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica postoji nelogično rješenje gde se kod oporezivog dobitka u igrama na sreću ne priznaje ulog igrača te bi osnovica oporezivanja predstavljala cjelokupan dobitak a ne razlika između ostvarenog dobitka i iznosa uplate (uloga). Ovo dovodi do apsurdne situacije u kojoj je isplaćeni dobitak nakon oporezivanja manji od uplate (uloga).

Ovaj apsurd koji sadrži Zakon Poreska uprava je probala promijeniti donošenjem Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja jedinstvenog obrasca izveštaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim je određeno da osnovica za oporezivanje dobitaka od igara na sreću predstavlja razlika između ostvarenog dobitka i iznosa uplate (uloga), dakle suprotno od rješenja koje stoji u Zakonu.

Nije potrebno da neko bude pravnik pa da shvati da se Zakon može mijenjati samo u Skupštini Crne Gore a ne donošenjem Pravilnika.

Takođe, Ministarstvo Finansija Crne Gore je uputilo mišljenje na Inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog spornog zakona i time prekoračilo svoja ovlašćenja. Naime, čl.26. st.2. Zakona o Ustavnom sudu CG propisano je da povodom Inicijative za ocjenu ustavnosti sud može tražiti misljenje od Skupštine, dakle ne od Ministarstva. Takodje, Ministarstvo nije učesnik u postupku u smislu čl. 19 st.1. istog zakona. Ono je učesnik samo ako je pokrenulo postupak za ocjenu ustavnosti. Na ovaj način neovlašćenim davanjem Mišljenja na ovu Inicijativu Ministarstvo finansija vrši pritisak na rad i odlučivanje Ustavnog suda.

Molimo državne organe da umjesto donošenja protivzakonitih Pravilnika kao i pritisaka na Ustavni sud, hitno predlože donošenje sveobuhvatnih rješenja koja će na moderan i pravno valjan način kroz nov Zakon o igrama na sreću urediti djelatnost igara na sreću.