U proteklom periodu, broj građana koji podržavaju peticiju protiv nedavno usvojenih izmjena člana 68f Zakona o igrama na sreću naglo je porastao, dosegnuvši impresivnih preko 22 hiljade potpisa.

Ova brojka jasno odražava masovno nezadovoljstvo građana prema novim promjenama i izražava odlučnost da se suprotstave elektronskom “mraku” koji bi se mogao nadviti nad Crnom Gorom.

Neprestani porast broja potpisa, koji se odvija iz sata u sat, svjedoči o snažnom podržavanju inicijative među građanima. Ova mobilizacija ukazuje na duboko ukorijenjeni osjećaj zajedništva i potrebu za aktivnim angažmanom u procesima donošenja odluka koji direktno utiču na njihovu svakodnevicu.

Peticija, kao sredstvo izražavanja građanskog nezadovoljstva, postala je platforma koja omogućava ljudima da zajedno stvaraju promjene u društvu. Nastavak rasta broja potpisa ukazuje na važnost otvorenog dijaloga između vlasti i građana kako bi se pronašla održiva rješenja koja uzimaju u obzir šire interese društva.

U ovim trenucima, vaši potpisi nisu samo izraz nezadovoljstva; oni su svjedočanstvo o jedinstvu i odlučnosti.

Hvala vam što ste postali ključni dio ove važne inicijative.